Duurzaamheid

Onze inzet voor leiderschap op het gebied van duurzaamheid is verankerd in onze bedrijfswaarden. We willen meer waarde creëren – voor onze klanten en consumenten, voor de samenlevingen waarin we actief zijn en voor ons bedrijf – en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Duurzaamheidsstrategie 2030: meer bereiken met minder

 • Ons langetermijndoel is om de waarde die we creëren met onze bedrijfsactiviteiten in relatie tot de ecologische voetafdruk van onze producten en diensten in 2030 te verdrievoudigen. Dit noemen we ‘Factor 3’.
 • In 2016 ontwikkelde Henkel drie belangrijke drijfveren voor de komende jaren: we willen onze basis verstevigen, de betrokkenheid van medewerkers vergroten en onze impact maximaliseren.

Tussentijdse doelen 2016-2020

 • Tegen 2020 wil het bedrijf de CO2-uitstoot van zijn productielocaties, het watergebruik en de hoeveelheid afval met 30 procent per ton product hebben verminderd ten opzichte van 2010. De veiligheid op het werk moet verbeterd zijn met 40 procent en de omzet met 22 procent per ton product.
 • Het behalen van deze doelen moet in 2020 resulteren in een verbetering van de algehele efficiëntie van 75 procent ten opzichte van 2010.


Duurzaamheidsdoelstellingen tot 2020 en vooruitgang geboekt in 2016

Duurzaamheidsdoelstellingen tot 2020 en vooruitgang geboekt in 2016

Zes focusgebieden

Onze activiteiten zijn gericht op zes focusgebieden. Zij staan alle zes voor de belangrijke uitdagingen van duurzame ontwikkeling, aangezien die nauw samenhangen met onze activiteiten.

Drie daarvan beschrijven hoe we ‘meer waarde’ willen creëren voor onze klanten en consumenten, onze werknemers, onze shareholders en voor de samenlevingen waarin we actief zijn:

 • Sociale vooruitgang
 • Prestaties
 • Veiligheid en gezondheid

De drie andere gebieden beschrijven de manieren waarop we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen:

 • Energie en klimaat
 • Materialen en afval
 • Water en afvalwater

Duurzaamheidsambassadeurs: Een bijdrage leveren

 • Als het aankomt op de implementatie van onze duurzaamheidsstrategie, zijn het onze mensen die het verschil maken – met hun toewijding, bekwaamheid en kennis. Daarom willen we het engagement van onze mensen op het vlak van duurzaamheid verder ontwikkelen en versterken.
 • Met dat doel voor ogen, lanceerde Henkel in 2012 het ‘Sustainability Ambassador’-programma om onze medewerkers aan te moedigen om hun engagement op het vlak van duurzaamheid te versterken.
 • Sindsdien heeft Henkel meer dan 50.000 ambassadeurs wereldwijd opgeleid – via een gericht eLearning programma en trainingssessies in teamverband.
 • Binnen ons schoolproject, bezoeken onze duurzaamheidsambassadeurs scholen om kinderen te leren over duurzaam gedrag thuis. Dit helpt de leerlingen te begrijpen hoe beschikbare bronnen efficiënt te gebruiken. De kinderen vergroten de impact door hun kennis en enthousiasme te delen met anderen in hun omgeving.
 • Tegen eind 2018, hadden we meer dan 150.000 schoolkinderen bereikt in 53 landen en hen geïnformeerd over duurzaamheid.
 • In 2014 introduceerde Henkel het “(Y)our move toward sustainability”-initiatief: het moedigt medewerkers aan om duurzaamheid in de praktijk te brengen in hun werkdag, bijvoorbeeld door energie te besparen en gezond te eten.
 • In het kader van het “Say yes! to the future”-programma geeft Henkel vertegenwoordigers een opleiding rond duurzaamheid. Ze passen die kennis vervolgens toe in gezamenlijke projecten met onze klanten en partners – in logistiek bijvoorbeeld.