Strategie

Meer waarde creëren voor onze klanten en consumenten, voor de gemeenschappen waarin we actief zijn, en voor ons bedrijf – terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dit is het idee dat ten grondslag ligt aan onze duurzaamheidsstrategie en aanverwante ambitieuze doelstellingen.

Lange tijd leken groei en het gebruik van grondstoffen hand in hand te gaan; het leek onmogelijk om het één te bereiken zonder het ander. Groei van de wereldbevolking en hogere levensstandaarden, betekende het verbruik van steeds meer grondstoffen. Tegen het jaar 2050 zullen er naar verwachting negen miljard mensen leven op onze aarde, dus deze trend zal niet snel veranderen. Het gebruik van grondstoffen neemt de komende decennia alleen maar toe, aangezien natuurlijke grondstoffen als fossiele brandstoffen en water, veel sneller verbruikt worden dan de aarde ze kan blijven produceren.

Hoewel deze ontwikkelingen een uitdaging zijn voor de toekomst, bieden ze ook grote kansen: meer innoveren en meer bereiken met minder, zal noodzakelijk zijn om duurzaam te worden. We hebben oplossingen nodig die mensen een fijn leven laten leiden, maar toch steeds minder materialen zullen laten gebruiken. Dit idee ligt aan de basis van Henkel’s duurzaamheidsstrategie: we streven ernaar om nieuwe manieren te vinden om de levenskwaliteit te verbeteren, zonder daarvoor meer grondstoffen te verbruiken. We willen onze producten en oplossingen verbeteren met behulp van innovaties en door slim te denken – om meer waarde te creëren tegen een kleinere ecologische voetafdruk. 

Waarde en definitie

In 2030 drie keer zo efficiënt

Onze bijdrage in zes gebieden

Meer bereiken met minder

Onze gebieden zijn verdeeld in twee dimensies: ‘meer waarde’ en ‘kleinere voetafdruk’. We streven ernaar om de waarde die we creëren in de gebieden ‘sociale vooruitgang’, ‘veiligheid en gezondheid’ en ‘prestaties’, te verhogen. In de gebieden ‘energie en klimaat’, ‘materiaal en afval’, en ‘water en afvalwater’, streven we ernaar om de grondstoffen die we gebruiken nog verder te verminderen en daarmee de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en producten.