STRATEGIE

Twee mensen zitten op een rode sofa en werken samen op een laptop

Onze duurzaamheidsstrategie is een directe weerspiegeling van het streven van onze onderneming naar “Doelgerichte Groei”. We streven naar een transformerende verandering door als bedrijf extra waarde voor onze stakeholders te creëren, onze business succesvol te blijven ontwikkelen en duurzaam te handelen voor een beter welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

Transformerende impact voor het welzijn van generaties

Bij Henkel zien we duurzaamheid als een constante inspanning om vooruitgang te boeken in actuele onderwerpen en te blijven leren over nieuwe kwesties, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. De wereldwijde klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd en vereist dringende en ambitieuze actie. Het is ook van cruciaal belang om onze bronnen en levensondersteunende systemen zoals bossen, water en biodiversiteit te beschermen en te regenereren, voor huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd zien we de armoede en sociale ongelijkheid wereldwijd toenemen, wat ook de mensenrechten en de sociale samenleving in gevaar brengt. En in dit proces erkennen we dat bedrijven zoals Henkel een rol spelen in het aangaan van deze uitdagingen en het teweegbrengen van transformationele verandering.

Verantwoordelijkheid voor mensen, planeet en samenleving

Ons bedrijfsdoel definieert de gemeenschappelijke basis die ons allen bij Henkel verenigt: Pioniers in hart en nieren voor het welzijn van generaties. Met onze pioniersgeest, onze kennis, onze producten en technologieën willen wij het leven van mensen elke dag verrijken en verbeteren en een doelgerichte toekomst voor de volgende generaties vormgeven. Duurzaam ondernemen is al decennialang een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en is ook een centraal element van onze toekomstvisie. Duurzaamheid, innovatie en digitalisering vormen samen het kloppend hart van onze bedrijfsstrategie en bepalen de agenda van onze doelgerichte groei.

Wij bouwen verder op onze bijzonder sterke fundamenten: het continu innoveren  van onze business units, de rijke kennis van onze medewerkers en sterke contactpunten tussen onze producten en technologieën en onze klanten en gebruikers. Wij willen fundamentele veranderingen teweegbrengen met iedereen die mee wil werken.

Daarom hebben we in 2022 ons nieuwe 2030+ Sustainability Ambition Framework gepubliceerd, waarmee we ons hoofddoel willen najagen om een transformerende impact te hebben op het welzijn van alle generaties. We hebben ons gefocust op drie hoofdthema's, die in onze duurzaamheidsvisie centraal staan:

Onze 2030+ Sustainability Ambition Framework

Onze duurzaamheidsstrategie draait om de uitvoering van onze ambities door middel van concrete maatregelen en projecten om praktische vooruitgang te boeken. In ons 2030+ Sustainability Ambition Framework zijn onze  langetermijnambities vastgelegd volgens drie thema's: regeneratieve planeet, bloeiende gemeenschappen en vertrouwenspartner. Met dat ambitiekader willen wij ons hoofddoel najagen om een transformerende impact te hebben op het welzijn van alle generaties.

Belangrijkste ambities 2030+

Onze belangrijkste hefbomen voor verandering

We weten dat onze ambitie om te veranderen enkel gerealiseerd kan worden door systematisch te denken en samen te werken met onze partners binnen de waardeketen, maar ook daarbuiten. Daarom hebben we drie belangrijke hefbomen omschreven die ons kunnen helpen om vooruitgang te boeken:

  • Producten en technologieën vormen de kern van alles wat wij doen. Wij creëren meer waarde voor onze klanten en consumenten door voortdurend te innoveren om betere prestaties te bieden met een kleinere ecologische voetafdruk.
  • Mensen staan centraal in ons bedrijf en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Onze medewerkers dragen actief bij tot de duurzame ontwikkeling dankzij hun waardevolle inzet. Daarnaast spelen onze leveranciers, aandeelhouders, klanten, gebruikers en buren een belangrijke rol in de zoektocht naar impactvolle veranderingen.
  • Zonder onze partnerschappen is er dan ook geen duurzame vooruitgang. Wij delen de nodige kennis met elkaar en ontwikkelen systematische oplossingen dankzij een hechte samenwerking met onze partners binnen de waardeketen, maar ook met experten, universiteiten, de maatschappij en andere bedrijven.