NATUURLIJKE BRONNEN

Een hand strijkt door een kalm wateroppervlak voor de horizon

Bescherm en herstel de biodiversiteit met de nadruk op bossen, land en water, en zorg voor verantwoord beheer van hulpbronnen.

De groeiende consumptie en de schaarste aan hulpbronnen als gevolg van de toenemende wereldbevolking en de versnelde economische activiteit leggen steeds meer druk op ecosystemen. Het behoud van de biodiversiteit is belangrijk voor Henkel, omdat goed functionerende ecosystemen en bodemgezondheid essentieel zijn als basis voor duurzame landbouw en het gebruik van grondstoffen bij de productie.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Protect natural resources (Thumbnail)

Bescherming en herstel van de biodiversiteit

Onze duurzaamheidsstrategie is erop gericht de biodiversiteit te beschermen en te herstellen – met bijzondere aandacht voor bossen, land en water. Naast het toepassen van deze principes bij de activiteiten op onze eigen locaties, bevorderen wij ook het verantwoord omgaan met grondstoffen en het gebruik van ingrediënten op basis van hernieuwbare grondstoffen. We gebruiken deze om de algemene kenmerken van onze producten te optimaliseren, waar dit verenigbaar is met ecologische, economische en sociale overwegingen. Hernieuwbare grondstoffen zijn al belangrijke ingrediënten in veel van onze producten, zoals wasmiddelen, zepen, shampoos, lijmstiften en behanglijm. Ook bij de inkoop van hernieuwbare grondstoffen houden wij rekening met milieu- en sociale overwegingen.

We volgen de huidige inspanningen om de biodiversiteit en ontbossing te beschermen op de voet. We blijven onze aanpak ontwikkelen in lijn met de daaruit voortvloeiende verwachtingen. Dit omvat ook dialoog en samenwerking met externe stakeholders, evenals initiatieven uit de sector. In september 2020 hebben we de oproep tot actie van Business for Nature ondertekend, waarin regeringen worden opgeroepen de natuur in hun beleidsvorming te betrekken. En we werken samen met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad om kleine boeren in de palmolie- en palmpitoliesector te ondersteunen bij projecten die klimaatvriendelijke landbouwpraktijken bevorderen.
 

‘Nul-netto ontbossing’ als doel voor meer biodiversiteit

Bossen fungeren als koolstofputten en zijn van cruciaal belang voor de bescherming van de biodiversiteit. Ook voorzien zij ons van hout en andere grondstoffen. Wij streven ernaar onze grondstoffen duurzaam te betrekken en niet door ontbossing. Ons doel is om de ontbossing van primaire en secundaire bossen met een aanzienlijke ecologische waarde te voorkomen. Deze omvatten veengronden en andere gebieden met hoge koolstofvoorraden. We streven naar nul-netto ontbossing en verwachten ook van onze leveranciers dat ze dit ondersteunen als onderdeel van ons Verantwoord Inkoopbeleid.

Het verminderen van het papierverbruik, het beëindigen van de ontbossing

De vraag naar papierproducten neemt wereldwijd toe. Het laatste onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WWF) concludeert dat de mondiale houtconsumptie met 4,3 tot 5 miljard kubieke meter per jaar hoger is dan de hoeveelheid die duurzaam uit bossen kan worden geoogst. Als hout op een niet-duurzame manier wordt gewonnen en geproduceerd, kan dit leiden tot ontbossing in gebieden met een hoge ecologische waarde. We streven ernaar om 100 procent van het papier- en kartonmateriaal dat in onze verpakkingen wordt gebruikt, te betrekken als gerecycleerd materiaal of – waar het gebruik van nieuwe vezels vereist is – uit duurzaam beheerde bosbouw.

We verwachten van onze leveranciers dat ze ons doel van nul-netto ontbossing ondersteunen. Het vergroten van de transparantie in de toeleveringsketen is de focus van onze samenwerking met onze leveranciers van papieren verpakkingen. Het gaat hierbij om de traceerbaarheid van de materialen die we kopen.

In 2023 hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd onder onze belangrijkste leveranciers van golfkarton en bedrukt papier. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de meeste leveranciers minstens één certificeringssysteem hanteren. Dat betekent dat 89 procent van het aangekochte nieuwe papier en karton gecertificeerd is.

Responsible use of palm oil and palm kernel oil 

Een hand houdt een vrucht van de oliepalm vast.

Bevorder circulariteit via onze producten, verpakkingen en technologieën.

Ingrediënten op basis van palmolie en palmpitolie zijn een krachtig voorbeeld van hoe we duurzaamheid in onze toeleveringsketen actief bevorderen. Palmolie, vooral palmpitolie en zijn derivaten, zijn belangrijke hernieuwbare grondstoffen die nodig zijn voor de productie van oppervlakteactieve stoffen die we gebruiken in onze wasmiddelen, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, haar- en lichaamsverzorgingsproducten.

Om deze reden is het ons doel om ervoor te zorgen dat de ingrediënten voor onze producten zijn gemaakt van duurzame palmolie en palmpitolie. Met dit in gedachten werken we samen met de bedrijven waar we onze grondstoffen vandaan halen en met andere partners om invloed uit te oefenen op de toeleveringsketen van palmolie, van kleine boeren tot consumenten.

Kleine boeren produceren ongeveer 40 procent van de palmolie in de wereld, maar hun productiviteit en de kwaliteit van hun producten zijn veel lager vergeleken met grote plantages. Ze hebben vaak geen toegang tot technische kennis en financiële diensten die cruciaal zijn voor het verbeteren van hun productie. Sommige boeren zijn ook bezorgd dat de toegang tot de palmoliemarkt beperkt zal zijn als hun oogsten niet voldoen aan de criteria van de RSPO. In samenwerking met de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad gaat Henkel deze uitdagingen aan.
 

Henkel is een toegewijd stichtend lid van het Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP) in Duitsland en lid van verschillende werkgroepen ervan. Ook zijn wij actief betrokken bij de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De RSPO-norm omvat steeds meer de naleving van de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen, naast milieuaspecten.

Zorgvuldig gebruik van water als belangrijke hulpbron

De watervoorraden op aarde zijn niet alleen ongelijk verdeeld, ze worden ook bedreigd door klimaatverandering en door toenemende vervuiling en overmatig gebruik. Wij erkennen het belang van een verantwoord gebruik van deze hulpbron, vooral omdat gezonde waterecosystemen van cruciaal belang zijn voor de bescherming van de biodiversiteit.

Bij Henkel speelt water een belangrijke rol in onze waardeketen. We gebruiken water als onderdeel van onze productieprocessen en als ingrediënt in onze producten. Veel van onze producten hebben tijdens de gebruiksfase ook water nodig.

Om deze reden is het voor ons belangrijk om het waterverbruik tijdens de productie en het gebruik van onze producten te verminderen. Om geschikte verbeteraanpak te identificeren, hebben we nauw samengewerkt met verschillende stakeholders. We onderzoeken bijvoorbeeld onze impact op water in de hele waardeketen. Hierbij valt te denken aan het onderzoeken van de watervoetafdruk van grondstoffen, onze productieprocessen en het waterverbruik tijdens het gebruik van onze producten, maar ook de behandeling van afvalwater. In onze nieuwe waterpositie schetsen we onze aanpak voor verantwoord waterbeheer verder.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat onze consumentenproducten er niet voor zorgen dat microplastics in het milieu terechtkomen.