BETROUWBARE PARTNER

Drie mannen en een vrouw staan voor een muur met notities te praten

We maken gebruik van onze waardegerichte bedrijfscultuur en onze wetenschappelijke en technologische expertise om onze prestaties te verbeteren zonder onze integriteit aan te tasten. We leveren veilige en eersteklas product- en technologieoplossingen aan onze klanten en consumenten. We integreren duurzaamheid in onze portfolio en in onze bedrijfsprocessen en zorgen voor transparante rapportage hierover aan onze stakeholders.

Prestaties

Betrouwbaar de beste productprestaties en chemische veiligheid leveren als basis van ons zakelijk succes.

De afstemming van onze duurzaamheidsstrategie wordt ook weerspiegeld in de strategieën van onze business units - Consumer Brands en Adhesive Technologies. Zij stemmen hun activiteiten, merken en technologieën af op duurzame ontwikkeling in overeenstemming met de specifieke uitdagingen van hun productportfolio en hebben hun aandachtspunten dienovereenkomstig geprioriteerd.

Met onze veelzijdige productoplossingen en technologieën willen we de economische, ecologische en sociale transformatie ondersteunen en samen met onze partners stimuleren. Dit zal het voor ons mogelijk maken om effectief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, zowel lokaal als wereldwijd, en om ons bedrijf op een verantwoorde manier vorm te geven en tegelijkertijd ons economisch succes te vergroten. Om dit te bereiken, moeten we onze klanten en consumenten betrouwbare, eersteklas productkwaliteit en -veiligheid bieden.

Het is onze voortdurende ambitie dat elk nieuw product bijdraagt aan duurzaamheid. We zijn ook van plan om onze klanten en consumenten tegen 2025 een uitgebreid duurzaamheidsprofiel van onze producten te bieden. We willen duurzame transformatie meten met betrekking tot zowel onze productportefeuille als ons bedrijf. Ons doel voor 2030 voor het hele bedrijf is om de waarde die we creëren voor de ecologische voetafdruk van onze activiteiten, producten en diensten te verdrievoudigen (vergeleken met het basisjaar 2010).

Lees meer over hoe onze business units duurzaamheid bevorderen.

Transparantie

Duurzaamheid integreren in ons zakelijk bestuur met transparante rapportage, openbaarmaking en betrokkenheid.

Transparantie vormt de kern om verantwoord handelen en duurzaamheidsprestaties te beoordelen, zowel binnen als buiten onze organisatie. Zakenpartners, consumenten, investeerders en de financiële markt tonen hoe langer hoe meer interesse in producten en oplossingen die duurzaamheid centraal plaatsen. Bovendien willen zij de impact van onze activiteiten binnen de gehele waardeketen steeds beter begrijpen. Internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering en wetgeving versterken deze drang naar nog meer transparantie.

Tegelijkertijd is het voor ons cruciaal om onze duurzaamheidsinspanningen te evalueren en te beheren, en om de voortgang van onze doelstellingen in de hele onderneming en waardeketen te meten. Daarom zetten we in op digitale oplossingen en versterken we de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en business units, en de externe globale partnerschappen. Zo bouwen we aan een solide informatiebasis en versterken we het vertrouwen in onze duurzaamheidsprestaties. We streven ernaar om duurzaamheid nog dieper in ons bestuur, onze processen en ons beleid te verankeren, om zo transparant mogelijk te rapporteren, om te voldoen aan openbaarmakingsvereisten en om de betrokkenheid te vergroten.

Bovendien worden onze prestaties door onafhankelijke duurzaamheidsexperts beoordeeld en goedgekeurd, wat ook bijdraagt tot meer transparantie.

Transparantie in de toeleveringsketen

Als deel van ons leveranciersbeheer streven we naar een verhoogde transparantie en traceerbaarheid van onze upstream-toeleveringsketen. Deze kwaliteiten vormen volgens ons de sleutel tot duurzame landbouwpraktijken en eerlijke werkomstandigheden, bijvoorbeeld binnen de palmolie-industrie. Henkel heeft zich daarom ook aangesloten bij het sectoroverkoepelende Action for Sustainable Derivatives dat in 2019 is opgericht en waar bedrijven samenwerken om meer transparantie in de waardeketen van palm(pit)olie te behalen. Door nauw samen te werken met onze leveranciers zijn we er in 2023 in geslaagd om de traceerbaarheid tot aan de fabriek op 89 procent te houden, terwijl de traceerbaarheid tot aan de plantage tot 52 procent steeg. Samen wilden we onze gezamenlijke toeleveringsketen voor palmolie volledig in kaart brengen, met de steun van een extern duurzaamheidsadviesbureau. We bundelen onze krachten met vooruitstrevende partners en verkennen digitale technologieën die het potentieel hebben om de traceerbaarheid en transparantie in de palmolie-industrie verder te vergroten. En zo blijven we onze toewijding aan duurzame inkoop versterken.

Duurzaamheidsevaluatie in de business units

Onze missie is om de duurzame transformatie van ons productportfolio te meten. Dit evaluatieproces helpt ons producten uit ons portfolio die een aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzaamheid in kaart te brengen. De criteria die daarvoor onder de loep genomen worden, bestrijken de hele waardeketen en houden rekening met de impact over alle domeinen heen.

Binnen onze business unit Adhesive Technologies analyseren we de duurzame bijdrage van ons assortiment aan de hand van een intern evaluatieproces. Door deze evaluatie in ons strategisch management en productontwikkeling te integreren, kunnen we op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten ons portfolio verduurzamen. De evaluatiecriteria focussen op cruciale thema's zoals klimaat, circulariteit, veiligheid en natuurlijke hulpbronnen in de waardeketen. Op basis daarvan worden de geëvalueerde producten ingedeeld in vier categorieën. Producten in de categorieën 'Challenged' en 'Straight Performer' dragen niet rechtstreeks bij aan duurzaamheid. Producten in de categorie 'Contributor' hebben een positieve impact, terwijl producten in de categorie 'Pioneer' een uitzonderlijk positieve bijdrage leveren. Ook onze business unit Consumer Brands werkt momenteel een proces uit voor een duurzaamheidsevaluatie voor zijn consumentengoederen, inclusief classificatiesysteem.

Externe duurzaamheidsbeoordelingen

Beoordeling en erkenning door onafhankelijke duurzaamheidsexperts vergroot de transparantie en geeft belangrijke feedback over hoe effectief we onze duurzaamheidsstrategie implementeren.

Samenwerking

Schaal de duurzaamheidsimpact samen met onze partners, wat leidt tot verantwoorde bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketen.

Duurzame ontwikkeling vereist een engagement tot actie, evenals samenwerking met effectieve partners. Het met elkaar verbinden van verschillende perspectieven is een bijzonder goede basis voor het omarmen van de complexe en mondiaal onderling verbonden context van duurzaamheid. Dit is hoe gespecialiseerde kennis en middelen effectief kunnen worden gecombineerd om transformationele verandering te bewerkstelligen. Onder samenwerking verstaan wij het aannemen van verantwoorde bedrijfspraktijken en duurzaam handelen in partnerschap langs de gehele waardeketen.

Dienovereenkomstig gebruiken we een verantwoorde inkoopaanpak om een alomvattend beeld te krijgen van duurzaamheidsaspecten in onze toeleveringsketens, inclusief de samenwerking met onze leveranciers. Net zo belangrijk is de samenwerking met onze klanten. Wij vinden het ook belangrijk om nauw samen te werken met onze retailpartners om duurzame en hulpbronnenefficiënte consumptie te bevorderen.

Wij streven ernaar een actieve dialoog aan te gaan met onze stakeholders. We zijn samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en spelers uit het maatschappelijk middenveld betrokken bij initiatieven wereldwijd, en nemen deel aan politieke en maatschappelijke discussies. Dit netwerk helpt ons een meer holistische beoordeling te maken van de gevolgen voor de economie, het milieu en de samenleving, en gezamenlijke systeemoplossingen te ontwikkelen.

Samenwerking en partnerschappen

100% verantwoorde inkoop

Onze aanpak van verantwoord inkopen richt zich op duurzaamheidsaspecten binnen onze toeleveringsketen. Het doel van onze aanpak is het welzijn van mensen en de planeet te beschermen en samen met onze partners transformatieve verandering teweeg te brengen. Daarom werken we nauw met onze leveranciers samen om duurzame praktijken te bevorderen en respect voor mensenrechten te waarborgen. Maar onze missie gaat veel verder; we streven ernaar om impact en verandering te stimuleren doorheen onze waardeketen en duurzame waarde te creëren voor onze klanten.

Onze blijvende ambitie? Streven naar 100 procent verantwoord inkopen, in nauwe samenwerking met onze partners. Met een gedeelde visie en onze verantwoordelijkheid als wereldwijde inkooporganisatie zetten we ons in om wereldwijd verantwoorde inkoopbeslissingen te nemen die naadloos bij onze strategie aansluiten. En dat ongeacht de regio, business unit of materiaalgroep.

We zijn ervan overtuigd dat duurzaam inkopen alleen mogelijk is als elke schakel in de wereldwijde toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsgerichte mentaliteit handelt. Daarvoor is niet alleen een fundamenteel begrip van verantwoordelijkheid nodig, maar ook de juiste houding, vaardigheden en kennis.