REGENERATIEVE PLANEET

Lavendelveld

We zijn op weg naar een ecologische transformatie van ons bedrijfsmodel. Om deze ambitie te verwezenlijken, willen we onze processen, producten en het gebruik van grondstoffen transformeren in de richting van een grondstofzuinige en klimaatneutrale toekomst. We richten ons op maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, een functionele circulaire economie en de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Klimaat

Een klimaatneutraal bedrijf worden door onze activiteiten en grondstoffen koolstofvrij te maken.

Klimaatverandering is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Wij zetten ons in voor de doelstelling van 1,5 graad in het klimaatakkoord van Parijs. We houden rekening met klimaatverandering en de gevolgen ervan als onderdeel van ons duurzaamheids- en risicobeheer en in onze hele waardeketen.

In het licht van de noodzaak om emissies te verminderen en de economie koolstofvrij te maken, streven we ernaar om onze productielocaties tegen 2030 om te zetten naar een klimaatpositieve broeikasgasbalans. Daarnaast zullen we een Netto Nul-pad uitzetten voor onze emissies in de hele waardeketen, wat een actieve bijdrage zal leveren aan de bescherming van het klimaat.

Circulariteit

Circulariteit bevorderen via onze producten, verpakkingen en technologieën.

Het loskoppelen van economische groei van het verbruik van eindige natuurlijke en fossiele hulpbronnen en het ontwikkelen van een circulaire economie zijn belangrijke benaderingen voor duurzame waardecreatie en klimaatbescherming.

Bij Henkel erkennen we onze verantwoordelijkheid met betrekking tot verpakking. Wij zetten ons in om duurzaamheid te bevorderen en brengen dit engagement tot leven via een reeks ambitieuze doelstellingen. Onze strategie is opgebouwd rond het concept van de circulaire economie en richt zich op het opnemen van materialen uit duurzame bronnen en het gebruik van een slim verpakkingsontwerp om de kringloop te sluiten. Wij werken samen met organisaties uit de hele verpakkingswaardeketen om vooruitgang te boeken in de infrastructuur voor recyclage.

Henkel volgt ook verschillende benaderingen om kringloopsluiting te implementeren in zijn eigen productieprocessen. Op dit gebied leggen we de nadruk op efficiënt afvalbeheer in onze vestigingen.
 

Natuur

Biodiversiteit beschermen en herstellen met de nadruk op bossen, land en water, en zorgen voor een verantwoord beheer van hulpbronnen.

Toenemende consumptie en schaarste van hulpbronnen als gevolg van een groeiende wereldbevolking en versnelde economische activiteit zetten ecosystemen steeds meer onder druk. De negatieve effecten zijn al voelbaar: volgens een rapport van het IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) worden bijna een miljoen soorten met uitsterven bedreigd door menselijke activiteiten.

Het behoud van soortendiversiteit en biodiversiteit is belangrijk voor Henkel, omdat intacte ecosystemen en bodembiodiversiteit essentieel zijn als basis voor duurzame landbouw en het gebruik van grondstoffen in de productie. Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op het beschermen en herstellen van biodiversiteit - met een bijzondere focus op bossen, land en water. Naast het toepassen van deze principes op de activiteiten in onze eigen vestigingen, bevorderen we ook het verantwoord beheer van grondstoffen en het gebruik van ingrediënten op basis van hernieuwbare grondstoffen.