TRANSFORMATIONELE IMPACT

Semi curled fern leaf in the process of growth.

We leven in tijden van transformatie en verandering – voor planeet en mensen. Het is belangrijker dan alles wat we nu doen.

In een dynamische omgeving zijn veranderingen niet weg te denken. Denk aan de globale klimaatverandering, de groeiende druk op hulpbronnen en levensondersteunende systemen zoals bossen, water en biodiversiteit, of kwesties rond sociale ongelijkheid. Al deze uitdagingen zijn veelzijdig, complex en divers. En duurzaamheid is niet anders.

We beseffen maar al te goed dat bedrijven zoals Henkel een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van deze uitdagingen en het creëren van transformatieve verandering. Bij Henkel maken duurzame bedrijfspraktijken integraal deel uit van de bedrijfscultuur. We bouwen voort op een lange traditie van zorg voor mens en milieu. Voor ons is duurzaamheid ook onvermoeibaar vooruitgang blijven boeken op actuele vraagstukken en onze kennis van nieuwe uitdagingen bijschaven, op basis van wetenschappelijke inzichten.

Henkel Duurzaamheid Manifest

We are living and working in ever changing times. Our mission to tackle environmental, social and political challenges has never been clearer.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Wat is de rol van wereldspelers?

Als belangrijke spelers en partners in onze samenleving hebben bedrijven het potentieel om transformatieve verandering te creëren. In hun rol van werkgevers, kopers en investeerders dragen ze niet alleen bij door lonen en belastingen te betalen, maar ook door de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen. Bovendien kunnen bedrijven de overgang naar een duurzame economie versnellen door innovatieve technologieën en producten te ontwikkelen.

We beseffen dat onze ambitie om te veranderen enkel gerealiseerd kan worden door in systemen te denken. Net zoals wij, erkennen ook onze stakeholders hun rol in tijden van verandering. Daarom werken we nauw samen met onze partners in de waardeketen, met gemeenschappen, beleidsmakers en de hele bedrijfswereld om systemische oplossingen te stimuleren.

Tijd voor transformatieve verandering

We zijn vastberaden om transformatieve verandering te stimuleren door meer waarde te creëren voor onze stakeholders, ons bedrijf succesvol te ontwikkelen en duurzaam te handelen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties. In 2022 hebben we ons 2030+ Sustainability Ambition Framework gepubliceerd, dat als kader dient voor onze globale duurzaamheidsstrategie en dat nauw aansluit bij onze ambitie om een 'Transformatieve Impact ten goede van Generaties' te realiseren.

Het is aan ons allen om deze strategie tot leven te wekken. We brengen verschillende perspectieven samen in het streven naar één gemeenschappelijk doel. Door sterke partnerschappen aan te gaan en diverse initiatieven te ondersteunen, kunnen we transformatieve verandering versnellen. We ontwikkelen innovatieve producten en technologieën die de levenskwaliteit van mensen en gemeenschappen verbeteren, terwijl we de toekomst van onze planeet beschermen. Daarbij steunen we ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's): enerzijds met ons brede productportfolio en onze aanwezigheid op een groot aantal markten, en anderzijds met onze jarenlange inspanningen op de meest uiteenlopende duurzaamheidsaspecten.