STRATEGISCH KADER

Bij Henkel geven we onze toekomst vorm aan de hand van een strategisch kader voor de lange termijn, gebaseerd op ons doel en onze waarden

Dit kader zal ons helpen om de jaren '20 voor Henkel te winnen met een duidelijke focus op doelgerichte groei. Dit betekent het creëren van superieure klant- en consumentenwaarde, om sneller te groeien dan onze concurrenten, het versterken van ons leiderschap op het gebied van duurzaamheid en het in staat stellen van onze medewerkers om te groeien, professioneel en persoonlijk, door hun werk bij Henkel. 

De belangrijkste elementen van ons strategisch kader zijn een winnende portefeuille, concurrentievoordeel op het gebied van innovatie, duurzaamheid en digitalisering en toekomstgerichte bedrijfsmodellen, gestoeld op een sterke basis van een samenwerkingscultuur en mensen met slagkracht.

Shaping our Future - Thumbnail

WINNEN VAN DE JAREN 20 DOOR
DOELGE­RICHTE GROEI

Een winnende portefeuille rigoureus vormgeven

Een belangrijk element van onze strategie is een actief portefeuillebeheer. We hebben merken en categorieën geïdentificeerd met een totaal verkoopvolume van meer dan één miljard euro, voornamelijk in onze consumentenactiviteiten, waarvan een groot deel al is verkocht of stopgezet sinds we de agenda van onze doelgerichte groei hebben geïntroduceerd. Daarnaast zijn fusies en overnames een integraal onderdeel van de strategie van Henkel. De belangrijkste criteria voor overnames zijn de beschikbaarheid, de strategische fit en de financiële aantrekkelijkheid van de potentiële doelstellingen. We zullen onze sterke balans gebruiken om overnames met een grote impact na te streven. Terwijl we ons technologisch leiderschap in Adhesive Technologies willen uitbreiden met overnames, zullen we ons in onze consumentenactiviteiten richten op leidende landen- en categorieposities en op "witte vlekken" en nieuwe bedrijfsmodellen.

Versnellen van impactvolle innovaties met verhoogde investeringen

We streven naar een versnelling van impactvolle innovaties, ondersteund door meer investeringen. Dit omvat een verbeterde innovatieaanpak, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het gebruik van digitale tools en gegevens voor snellere en betere inzichten. We zullen de besluitvorming in de hele organisatie nog dichter bij de markt brengen en het potentieel van open innovatie en crowdsourcing van ideeën verder benutten, maar we zullen ook de schaalgrootte vergroten en blijven investeren in incubators en innovatiecentra. Dit zal de ontwikkeling van impactvolle innovaties in beide business units mogelijk maken. Innovaties en merken zullen worden ondersteund met consistente investeringen in kerncategorieën en regio's. Daarom heeft Henkel de groei-investeringen in reclame, digitals en IT opnieuw aanzienlijk verhoogd.

Verbetering van de duurzaamheid op basis van een sterke staat van dienst met ambitieuze doelstellingen

Voortbouwend op haar sterke staat van dienst en verdere vooruitgang in de richting van onze doelstellingen voor 2020 en daarna, streven we naar versterking van duurzaamheid als een differentiërende factor in de concurrentiestrijd. We hebben de volgende mijlpalen gedefinieerd voor drie belangrijke onderwerpen die zeer relevant zijn voor consumenten, klanten, zakenpartners en de maatschappij in het algemeen: met het oog op klimaatpositieve activiteiten tegen 2030, zijn we van plan om de CO2-voetafdruk van onze productie met 65 procent te verminderen en samen met onze consumenten, klanten en leveranciers tegen 2025 100 miljoen ton COte besparen ten opzichte van het basisjaar 2010. Daarnaast streven we er ook naar om tegen 2030 100% van de aangekochte elektriciteit te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. In het streven naar een circulaire economie en geen plastic afval in het milieu, hebben we ambitieuze verpakkingsdoelstellingen gedefinieerd voor 2025: 100 procent van de verpakkingen van Henkel zal recycleerbaar of herbruikbaar zijn1 en we streven ernaar om de hoeveelheid nieuw plastic op fossiele basis in onze consumentenverpakkingen met 50 procent te verminderen. We willen ook onze positieve sociale impact op gemeenschappen vergroten - door 100 procent verantwoorde inkoop, door gebruik te maken van onze meer dan 50.000 betrokken werknemers en door te helpen om 30 miljoen levens wereldwijd te verbeteren tegen 2030. Duurzaamheid zal stevig worden verankerd in alle activiteiten. Door duurzaamheid als centrale pijler in hun innovatiestrategieën op te nemen, zullen de consumentenbedrijven hun productportfolio's verder uitbouwen met een bijzondere focus op duurzame verpakkingsoplossingen en de verdere uitrol van doelgerichte merken. Adhesive Technologies zal zijn potentieel blijven benutten door middel van producten en technologieën die de industriestandaarden bepalen.

Digital inzetten voor waardecreatie bij klant en consument

In de toekomst willen we ‘digital’ gebruiken om waarde voor klant en consument te creëren. We willen de 1:1 betrokkenheid en de digitale verkoop in de consumentenbusiness stimuleren door bestaande en nieuwe digitale platforms voor directe relaties met de consument uit te breiden. De end-to-end klantgerichte digitalisering in de industriële business zal worden gedreven om nieuwe business te genereren en de klantervaring op alle touchpoints verder te digitaliseren. Daarnaast zullen we onze end-to-end data-integratie voortzetten. Dit zal het bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om AI-gedreven innovatieve en op maat gemaakte oplossingen te creëren. We zullen ook investeren in digitaal talent, met name datawetenschappers en -ingenieurs met toekomstige mogelijkheden en diepgaande technologische industrie-expertise. En tot slot willen we digitale bedrijfsfocus en efficiëntie mogelijk maken. We zullen onze digitale opzet volledig reorganiseren, waarbij we een nieuwe digitale structuur opzetten die "Digital Business" wordt genoemd. We hebben eind 2019 een nieuwe CDIO-functie (Chief Digital and Information Officer) aangesteld. Digitale en IT-teams in heel Henkel zullen nu worden gecombineerd onder de leiding van de CDIO, die rechtstreeks zal rapporteren aan de CEO. 

Henkels nieuwe "Digital Business" is gebaseerd op twee pijlers: ten eerste "Business Technology", een middel om de efficiëntie in de hele waardeketen te verhogen door de bedrijfsprocessen en IT-systemen voortdurend te optimaliseren. De tweede pijler is "Henkel Digital", een nieuwe specifieke eenheid voor marktgerichte incubatie en innovatie. Onder dit dak zijn we van plan om digitale innovatiecentra op te richten in Berlijn, de Silicon Valley en Azië.

1 Met uitzondering van kleefstoffen waarbij het residu de recycleerbaarheid kan beïnvloeden of de recyclagestromen kan vervuilen.

Hertekening van de bedrijfsmodellen om licht, snel en eenvoudig te zijn

We zijn bezig onze bedrijfsmodellen doorheen het hele bedrijf aan te passen om licht, snel en eenvoudig te zijn en om het concurrentievermogen van onze processen en structuren voortdurend te verbeteren. We streven ernaar onze inspanningen te intensiveren om nieuwe bedrijfsmodellen te faciliteren, de nabijheid van klanten en consumenten te versterken met snellere besluitvorming en de efficiëntie voortdurend te verhogen.    

Versterking van de samenwerkingscultuur met mensen met slagkracht

Een sterke cultuur, gedeelde waarden en een duidelijk kader voor samenwerking als één team zijn de sleutel tot het toekomstige succes van Henkel. Als eerste stap introduceerden we in 2019 nieuwe Leadership Commitments voor alle medewerkers wereldwijd. We zijn van plan om deze culturele reis te versnellen met deze engagementen als kern en zullen een cultuur van samenwerking en empowerment bevorderen, onze werknemers bijscholen op het gebied van toekomstige capaciteiten en onze mensen in staat stellen om te groeien en zich te ontwikkelen.