DUURZAAMHEID BEVORDEREN


Sustainability Adhesive Technologies

De wereld staat voor enorme uitdagingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van deze uitdagingen door duurzaamheid mogelijk te maken met behulp van materiaalwetenschap en wetenschappelijke knowhow op het gebied van lijmen, afdichten en coaten. Op basis van ons diepgaande inzicht in de trends en uitdagingen in de industrie van onze klanten en consumenten, hebben we drie thema's geïdentificeerd waarop we met onze oplossingen de grootste impact kunnen hebben: Klimaat, Circulariteit en Veiligheid.


We streven ernaar vooruitgang te boeken in onze waardeketen door systematische verandering te stimuleren via onze producten en samenwerkingen.

ONZE PRODUCTEN

paper straws

Producten en technologieën vormen de kern van alles wat we doen. We creëren meer waarde voor onze klanten en consumenten door voortdurend te innoveren om betere prestaties te bieden met een kleinere ecologische voetafdruk.

SAMEN­WERKINGEN

Direct-C LTD technicians implementing innovative applications

Samenwerkingen spelen een doorslaggevende rol bij het bevorderen van duurzaamheid in onze waardeketen en daarbuiten. We helpen onze klanten en consumenten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en verantwoord om te gaan met hulpbronnen. We werken samen met onze leveranciers om duurzame praktijken en respect voor mensenrechten te bevorderen, en we werken samen met partners om kennis te delen en samen systematische oplossingen te stimuleren.

Onze verplichtingen & standpunten

Henkel engageert zich om een dialoog aan te gaan met anderen die de diversiteit van meningen en een constructieve uitwisseling van ideeën respecteren. We nemen actief deel aan belangrijke sociaal-politieke debatten door bepaalde actuele kwesties van naderbij te bekijken.