7 mrt. 2023  Düsseldorf / Duitsland

Henkel publiceert duurzaamheidsverslag 2022

Henkel boekt verdere vooruitgang in duurzaamheid met verbeteringen in klimaatbescherming en sociale betrokkenheid

  • Klimaatbescherming: Aandeel van gebruik hernieuwbare elektriciteit in productielocaties wereldwijd stijgt tot 70 procent, waardoor de CO2-uitstoot met 55 procent daalt (per ton product).
  • Circulaire economie: Verdere vooruitgang naar 100% recycleerbare en herbruikbare verpakkingen
  • Sociaal engagement: Solidariteitsprogramma van 6 miljoen euro voor slachtoffers oorlog Oekraïne
  • Ambitie gendergelijkheid: Verdere verhoging van het aandeel vrouwen in managementposities
  • "Sustainability Pioneers": Wereldwijd programma voor werknemersbetrokkenheid succesvol uitgerold

Henkel heeft vandaag zijn 32ste duurzaamheidsverslag gepubliceerd, waarin een overzicht wordt gegeven van zijn prestaties en vooruitgang bij de uitvoering van zijn duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen. In een zeer uitdagende marktomgeving kon het bedrijf onder meer vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid in vele belangrijke dimensies, in het bijzonder door zijn CO2-uitstoot verder te verminderen en zijn sociale betrokkenheid uit te breiden.

"Ik kan me geen jaar in het recente verleden herinneren waarin het algemene bedrijfsklimaat zo uitdagend was voor ons bedrijf. De oorlog in Oekraïne heeft ons diep geschokt en heeft verstrekkende gevolgen. Het heeft het economische klimaat beïnvloed, met name de energiecrisis en de hogere grondstofprijzen. Maar juist in zulke moeilijke tijden is het nog belangrijker om ons te richten op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu en maatschappij na te komen. Ondanks alle uitdagingen zijn we erin geslaagd verdere vooruitgang te boeken met de overgrote meerderheid van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en ik wil onze meer dan 50.000 Henkel-collega's over de hele wereld bedanken voor hun sterke betrokkenheid en toewijding", aldus Carsten Knobel, CEO van Henkel.

"In 2022 hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van ons doel om tegen 2030 een klimaatpositieve productie te realiseren door ons gebruik van hernieuwbare energie verder uit te breiden," voegde Sylvie Nicol, lid van de Raad van Bestuur van Henkel en verantwoordelijk voor Human Resources en Duurzaamheid, toe. "We konden ook verdere vooruitgang boeken op het vlak van gendergelijkheid. Het percentage vrouwen in managementfuncties steeg tot 38,7 procent in 2022. We zetten ons volledig in om onze inspanningen verder te versnellen en op te voeren met concrete programma's en acties om het volledige potentieel van onze diversiteit te benutten."

Verbeteringen op belangrijke duurzaamheidsgebieden

Vorig jaar publiceerde Henkel zijn 2030+ Sustainability Ambition Framework, waarin het bedrijf nieuwe en aanvullende ambities formuleerde, rekening houdend met wereldwijde ontwikkelingen. Henkel heeft met name vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatbescherming in 2022, door zijn CO2-uitstoot in de productie met 55 procent per ton product te verminderen (in vergelijking met het basisjaar 2010). Henkel heeft het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen verhoogd tot 70 procent. Tegen 2030 wil Henkel een klimaatpositieve CO2-voetafdruk bereiken voor zijn wereldwijde productie en 100 procent van de elektriciteit voor productielocaties betrekken uit hernieuwbare bronnen.

Het in december 2022 met IGNIS gesloten 10-jarige contract voor de levering van hernieuwbare energie in de vorm van een virtuele stroomafnameovereenkomst (VPPA) is een voorbeeld van samenwerking met energiebedrijven. Het contract gaat gepaard met de bouw van twee nieuwe fotovoltaïsche centrales in Spanje. Hierdoor wordt de levering van hernieuwbare energie aan de Europese vestigingen van Henkel verzekerd voor een grootorde van ongeveer 200 GWh per jaar.

Om afval en de negatieve impact daarvan op het milieu tot een minimum te beperken, werkt Henkel ook voortdurend aan het vermijden en verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen, vooral voor zijn consumptiegoederen. Tegen 2025 zal 100 procent van de verpakkingen ontworpen zijn voor recyclage en hergebruik*. In 2022 is dat aandeel gestegen tot ongeveer 87 procent. Henkel wil ook het aandeel gerecycleerde kunststofinhoud in zijn verpakkingen voor consumptiegoederen verhogen. In 2022 bedroeg dit aandeel ongeveer 16 procent.

Tegen 2025 wil Henkel ook zijn afvalvolume met 50 procent per ton product verminderen in vergelijking met 2010. In 2022 noteerde het bedrijf al een vermindering van 43 procent. Tegen 2030 streeft Henkel naar circulair gebruik van zijn productieafvalmateriaal.

Henkel heeft vorig jaar ook vooruitgang geboekt bij de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Als onderdeel van zijn leveranciersbeheer werkt het bedrijf samen met geselecteerde strategische leveranciers om de inkoop van duurzame grondstoffen te garanderen. In 2022 kon Henkel bijvoorbeeld de traceerbaarheid vergroten van percentage voor grondstoffen op palmbasis terug naar de fabriek van 84 naar 89 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Vooral tegen de achtergrond van de geopolitieke gebeurtenissen van vorig jaar breidde Henkel zijn sociaal engagement verder uit. Tegen 2030 wilde het bedrijf het leven van 30 miljoen mensen wereldwijd verbeteren via sociale projecten en donaties. Henkel heeft dit doel vorig jaar overtroffen. Van 2010 tot eind 2022 kon Henkel meer dan 30 miljoen mensen bereiken. Dit was vooral te danken aan de bijdrage aan de bestrijding van de wereldwijde COVID 19-pandemie en aan de steun voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Om gelijke kansen te bevorderen, streeft Henkel ernaar het percentage vrouwen op managementniveaus voortdurend te verhogen en streeft het naar gendergelijkheid op alle managementniveaus tegen 2025. In 2022 bedroeg het percentage vrouwen in managementfuncties ongeveer 38,7 procent, een verdere stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

De duurzame transformatie van de productportefeuille stimuleren

Duurzaamheid is een centrale pijler van de innovatiestrategieën van zowel Henkels consumentengoederen- als industriële klantenbusiness. In de consumentenbusiness ligt de nadruk onder meer op het optimaliseren van ingrediënten. Daartoe werkt Henkel samen met verschillende partners. Zo sloot Henkel vorig jaar een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met BASF. Met behulp van de zogenaamde ‘biomass balance approach’ worden fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen voor maximaal 110.000 ton ingrediënten per jaar.

Op het gebied van Adhesive Technologies helpen de innovatieve oplossingen van het bedrijf de uitstoot te verminderen, de energie- en materiaalefficiëntie te verhogen en waardevolle hulpbronnen te recyclen. Een voorbeeld is voor recyclage geoptimaliseerde kleefstoffen voor de ontwikkeling van circulaire flexibele verpakkingen. Hier werkt Henkel samen met verpakkingsfabrikanten en recyclingspecialisten. De recycleerbaarheid van de kleefstoffen is ook gecertificeerd door onafhankelijke instituten.

Wereldwijd programma voor werknemersbetrokkenheid uitgerold

Om de betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheid verder te bevorderen, heeft Henkel zijn bestaande trainingsaanbod uitgebreid tot een holistisch betrokkenheidsprogramma, dat in maart 2022 van start is gegaan. Het doel van het wereldwijde "Sustainability at Heart" programma is om medewerkers nog uitgebreider te informeren en te trainen over duurzaamheid. Zo is de training "Sustainability Pioneer", ontwikkeld in samenwerking met de IESE Business School, nu in meerdere talen beschikbaar. Alleen al in 2022 namen meer dan 5.800 werknemers deel. Het doel is ook om medewerkers te ondersteunen en motiveren bij het actief bevorderen van duurzaamheid in hun werkomgeving en privéleven.

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN DE ORIGINELE, ENGELSE VERSIE.


* Exclusief producten waarvan de ingrediënten of residuen de recycleerbaarheid kunnen aantasten of de recyclagestromen kunnen vervuilen.