Menu
Zoeken

Contacteer ons

Wij beantwoorden met genoegen al uw vragen en/of suggesties.

Henkel Belgium N.V.: +32-2-421-2711
Henkel Nederland B.V.: +31-30-607-3911

Wilt u ons per e-mail bereiken, kies dan in de lijst hieronder het gepaste e-mailformulier. Zo helpt u ons, om u snel feedback te kunnen geven.

Gebruik Henkel betaallijn 070/222076

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie.

Er werd een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat bepaalt dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Dienstenaanbieder: Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, 1020 Brussel

BTW: BE 0567902930

Omschrijving: meldingen van dringende problemen met Henkel-producten

Prijs van de dienst: 0,30 € per minuut.

Bij klachten: e-mail: info.benelux@henkel.com, tel: +32 2 421 27 11

Bedrijf
Klantenservice
Persoonlijke gegevens

We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons relatiebeheer, dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

Voor meer informatie over de manier waarop Henkel uw persoonsgegevens verwerkt, zie de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens