Verantwoord aankopen

De producten die we in ons dagelijks leven gebruiken, worden gemaakt met ingrediënten van over de hele wereld. Hoe kunnen de fabrikanten van die producten er zeker van zijn dat de grondstoffen die zij kopen op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier zijn geproduceerd?

5 palm oil farmers of Colombia in a field with young palm oil trees

Krachten bundelen om landbouwers te steunen

Daarom bundelen belangrijke spelers, waaronder regeringen, non-gouvernementele organisaties, landbouwbedrijven en bedrijven die palmmaterialen verwerken, hun krachten om verder te gaan dan certificering. Door samen te werken steunen zij projecten die kleine telers een opleiding geven in moderne landbouwtechnieken voor het telen van oliepalmbomen. Dit stelt de landbouwers in staat hun productiviteit te verhogen en te voldoen aan de toenemende verwachtingen op het gebied van veiligheid en het milieu. Het zorgt ook voor stabiele werkgelegenheid en verbetert de levensomstandigheden van de werknemers en hun gezinnen.

Deze gezamenlijke aanpak om kleine landbouwers te steunen wordt ook toegepast op telers van andere gewassen. Guarbonen zijn een ander voorbeeld: Ze kunnen worden vermalen tot een materiaal dat in cosmetische producten wordt gebruikt. Het merendeel van de guar wordt verbouwd door zelfstandige boeren in India, waar het gewas vaak een essentiële bron van inkomsten is. Door landbouwers mondiger te maken en duurzame landbouwmethoden te promoten, willen organisaties als TechnoServe het wereldwijde aanbod van duurzaam geteelde guar vergroten en tegelijkertijd de leef- en werkomstandigheden verbeteren.

Samen voor duurzame toeleveringsketens 

Naast activiteiten met betrekking tot afzonderlijke grondstoffen zoals palmolie, palmpitolie en guarbonenextract, kunnen bedrijven ook doeltreffende beheersystemen invoeren. Meestal gaat het daarbij om leveranciersbeoordelingen en bezoeken aan leveranciers om hun vestigingen te controleren. Ondernemingen kunnen echter honderden of zelfs duizenden leveranciers over de hele wereld hebben. Dit betekent dat het beoordelen en auditen van elke leverancier en elke productielocatie voor elke grondstof die ze kopen, extreem tijdrovend is - en ook erg duur.

In 2011 heeft een groep bedrijven uit de chemische industrie op deze uitdaging gereageerd met de oprichting van het initiatief Together for Sustainability (TfS). Het werd opgericht om een wereldwijd programma te ontwikkelen en uit te voeren voor de beoordeling, audit en verbetering van duurzaamheidspraktijken binnen de toeleveringsketens van de chemische industrie. Momenteel zijn er wereldwijd 23 bedrijven bij aangesloten en het is de bedoeling dat dit initiatief wereldwijd groeit. Het TfS-initiatief streeft naar wederzijdse voordelen voor zowel de aangesloten bedrijven als hun leveranciers. Daarbij moeten de sociale en milieuomstandigheden voortdurend worden verbeterd ten voordele van alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van werknemers, omwonenden, lokale gemeenschappen en de samenleving in haar geheel.

De hoogste normen

Bij Henkel steunt ons leveranciersbestand op miljoenen werknemers in meer dan 100 landen en het beïnvloedt in aanzienlijke mate onze ecologische voetafdruk. Daarom erkennen wij onze verantwoordelijkheid om rekening te houden met veiligheid, gezondheid, milieu, sociale normen en eerlijke bedrijfspraktijken wanneer wij onze leveranciers selecteren.

Onze klanten en consumenten kunnen onze producten kopen in het volste vertrouwen dat wij onze grondstoffen en directe materialen betrekken volgens de hoogste normen op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Hoewel het lijkt alsof de wereld kleiner wordt, nemen de mogelijkheden om duurzame praktijken in de waardeketen te bevorderen voortdurend toe - en wij zijn vastbesloten om deze mogelijkheden te verkennen.

-k0a4646
Duurzame palm(kern)olie 

Henkel wil vooruitgang boeken in de richting van duurzame palmolie en palmpitolie - en een positieve impact hebben op zowel het milieu als de betrokken mensen. Meer informatie vindt u op onze wereldwijde website (in het Engels)