Doelstellingen

Onze doelen voor 2030

Om tegen 2030 drie keer efficiënter te zijn dan nu moeten we onze efficiëntie jaarlijks met gemiddeld 5 tot 6 procent verbeteren. Wij bereikten onze doelen voor 2011 tot en met 2015 door de relatie tussen de waarde die we creëren en onze ecologische afdruk met 38 procent te verbeteren. In 2016 was er sprake van een efficiëntieverbetering van 42 procent. Om onze langetermijndoelstelling van ‘Factor 3’ te bereiken, willen we onze prestaties op deze gebieden verder verbeteren. Om daaraan te voldoen hebben we verschillende tussentijdse doelen gesteld:

Our medium-term targets for 2020 (base year: 2010)

Through these new interim targets, we intend to improve the relationship between the value we create and our environmental footprint by 75 percent overall (relative to the base year 2010) by the end of 2020.

Meer waarde bieden

Sociale vooruitgang

Prestatie

Gezondheid en veiligheid

met een kleine voetafdruk

Energie en klimaat

Materialen en afval

Water en afvalwater

* Met uitzondering van zelfklevende producten waarbij residu de recycleerbaarheid of de recyclingstromen kan beïnvloeden 

Hoe voeren we onze nieuwe strategie uit?

Om het toenemend belang van duurzaamheid voor onze stakeholders en onze langetermijnsucces te illustreren, hebben we in 2016 drie kernpunten bepaald die ons de komende jaren helpen bij het versterken van onze leidende positie op het gebied van duurzaamheid. Wij willen de basis versterken, de betrokkenheid van medewerkers stimuleren en onze impact maximaliseren. Lees meer over de invoering van onze duurzaamheidsstrategie.

Wat we al bereikt hebben

In 2019 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bereiken van deze doelstellingen voor 2020 (basisjaar: 2010):