Doelstellingen

Onze doelen voor 2030

Ons 20-jarendoel voor 2030 is om de waarde die we creëren voor de milieuvoetafdruk van onze activiteiten, producten en diensten te verdrievoudigen. Om tegen 2030 drie keer efficiënter te zijn dan nu moeten we onze efficiëntie jaarlijks met gemiddeld 5 tot 6 procent verbeteren. Wij bereikten onze doelen voor 2011 tot en met 2015 door de relatie tussen de waarde die we creëren en onze ecologische afdruk met 38 procent te verbeteren. In 2020 was er sprake van een efficiëntieverbetering van 64 procent. 

Onze tussentijdse doelstellingen tot dusver zijn belangrijke mijlpalen op de weg naar onze langetermijndoelstelling om tegen 2030 driemaal zo efficiënt te worden. Op weg naar onze langetermijndoelstelling willen wij onze prestaties verder verbeteren en daarom hebben wij nieuwe tussentijdse doelstellingen voor 2025 vastgesteld:

Meer waarde bieden

met een kleine voetafdruk

Wat we al bereikt hebben

De afgelopen jaren hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bereiken van onze tussentijdse doelstellingen voor 2020 (basisjaar: 2010). Aan het einde van deze strategische periode hebben wij bereikt dat wij onze doelstellingen voor CO2-uitstoot, afval en arbeidsveiligheid zullen overtreffen.