Gegevensbeschermingsverklaring werving

Wij bij Henkel begrijpen dat u uw privacy wilt behouden bij het zoeken naar een baan. Henkel hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Wij zullen de informatie die u aan ons verstrekt via het sollicitatieplatform uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring is Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland

(hierna genoemd “Henkel”, “wij” of “ons”).

Indien u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail of brief sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland, e-mail: Datenschutz@henkel.com.

2. Verzameling van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert op een functie bij de Henkel Groep of anderszins opgenomen wenst te worden in onze talentpool. Als u solliciteert op een functie en/of een account aanmaakt voor onze talenten-community, zullen we de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • De basisgegevens van een sollicitant (persoonlijke informatie, zoals uw naam, leeftijd enz.)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.)
 • Sollicitatiegegevens (informatie over uw opleiding, eerdere functies, cv enz.)
 • Interessegebieden (informatie over functies waarin u geïnteresseerd bent of zou kunnen zijn enz.)

We verzamelen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u solliciteert naar een functie binnen de Henkel Groep, tijdens de sollicitatie- of selectieprocedure (bijvoorbeeld tijdens (video) sollicitatiegesprekken) of wanneer u de wens te kennen geeft dat u opgenomen wilt worden in onze talentpool zodat we contact kunnen blijven houden voor toekomstige wervingsdoeleinden (bijvoorbeeld door het betreffende selectievakje aan te vinken tijdens uw sollicitatieprocedure). De met een sterretje (*) gemarkeerde gegevensvelden zijn verplicht voor de uitvoering van de sollicitatie- en selectieprocedure. Aanvullende informatie kan voor deze procedure nuttig zijn, afhankelijk van de functie waarop u solliciteert.

We kunnen ook uw professionele informatie verzamelen die u via LinkedIn openbaar heeft gemaakt om u te benaderen voor het aanbieden van een functie.

3. Verwerking van uw persoonsgegevens en de wettelijke basis

3.1    Uitvoering van de sollicitatie- en selectieprocedure

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een algemeen sollicitatieprofiel dat we zullen gebruiken voor al uw sollicitaties (u kunt uw algemene sollicitatieprofiel op elk gewenst moment wijzigen door in te loggen op uw account);
 • Maak een persoonlijke vacature-alert aan om nieuwe vacatures te ontvangen die worden gepubliceerd op de site en voldoen aan uw zoekcriteria. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van vacature-alerts via de link die u vindt in alle e-mails die wij u sturen, of door uw voorkeuren in uw profiel bij te werken;
 • het uitvoeren van de sollicitatie- en selectieprocedure, inclusief de beoordeling van uw sollicitatie en het organiseren van mogelijke (video) sollicitatiegesprekken;
 • noodzakelijke aanvullende procedures voor de sollicitatie- en selectieprocedure (bijvoorbeeld voor verplichte rapportagedoeleinden en het screenen van de sanctielijst, enz.);

We verwerken deze persoonsgegevens om de sollicitatie- en selectieprocedure uit te kunnen voeren, wanneer dit succesvol is om u in dienst te nemen en u op te nemen in onze talentpool en de diensten daarvan aan u te verlenen, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf b van de AVG.

Al uw sollicitaties en de status daarvan zullen zichtbaar zijn voor onze recruiters en bepaalde HR-managers om transparantie te bieden in de selectieprocedure.

We zullen uw algemene sollicitatieprofiel gedurende 12 maanden na uw laatste update bewaren.
Wanneer u solliciteert op een functie in de VS of in Puerto Rico, zullen we uw sollicitatie gedurende 36 maanden bewaren om te voldoen aan de lokale vereisten ten aanzien van het documenteren van de sollicitatie- en selectieprocedure, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf f van de AVG.

Wanneer u solliciteert op een functie in Indonesië, zullen we uw sollicitatie gedurende 60 maanden bewaren om te voldoen aan de lokale vereisten ten aanzien van het documenteren van de sollicitatie- en selectieprocedure, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf f van de AVG.

Wanneer u solliciteert op een functie in Singapore, zullen we uw sollicitatie gedurende 24 maanden bewaren om te voldoen aan de lokale vereisten ten aanzien van het documenteren van de sollicitatie- en selectieprocedure, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf f van de AVG.

3.2 Talentpool

We verwerken uw persoonsgegevens ook voor onze talentpool door:

 • een profiel voor u aan te maken in onze talentpool zodat uw sollicitatie bij toekomstige functies in overweging kan worden genomen en om contact te blijven houden (wanneer u akkoord gaat met een dergelijk gebruik, bijvoorbeeld door het betreffende selectievakje aan te vinken wanneer u solliciteert op een vacature of tijdens de sollicitatie- en selectieprocedure).
 • u van informatie te voorzien met betrekking tot de Henkel Groep als werkgever, tot werkgelegenheidskansen en nieuwe vacatures indien u ermee heeft ingestemd om opgenomen te worden in onze talentpool (zie hierboven).
 • Wanneer u bent geregistreerd voor de talentpool en er ook mee heeft ingestemd om dergelijke informatie te ontvangen, sturen we u de informatie over onze merkactiviteiten als werkgever via e-mail.

We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van uw toestemming, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf a van de AVG. We zullen uw toestemming ofwel rechtstreeks tijdens de sollicitatie- en selectieprocedure vragen via e-mail, of wanneer u een formulier invult en het betreffende selectievakje aanvinkt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de instellingen in uw account aan te passen of uw account te verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen met gebruikmaking van de contactgegevens die hierboven zijn vermeld om ons te laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. We zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens om u dergelijke informatie te kunnen sturen. Dit maakt de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming echter niet onwettig.

We zullen uw talentpool-profiel bewaren gedurende 24 maanden na de registratie voor de talentpool of na uw laatste update van het talentpool-profiel. U kunt uw talentpool-profiel ook samen met al uw daarmee samenhangende persoonsgegevens op elk gewenst moment verwijderen door in te loggen op uw account en de optie voor verwijdering te gebruiken.

Als u zich in Noord-Amerika bevindt, bewaren we uw talentpool-profiel gedurende 36 maanden na de registratie voor de talentpool of na uw laatste update van het talentpool-profiel. U kunt uw talentpool-profiel ook samen met al uw daarmee samenhangende persoonsgegevens op elk gewenst moment verwijderen door in te loggen op uw account en de optie voor verwijdering te gebruiken.

3.3 Video sollicitatiegesprek

We zullen de gegevens die u verstrekt in de loop van een videosollicitatiegesprek ook gebruiken tijdens de wervingsprocedure voor bepaalde functies. We willen u er op wijzen dat videosollicitatiegesprekken altijd een optionele stap zijn binnen de wervingsprocedure. Als u de algemene voorwaarden voor videosollicitatiegesprekken weigert, blijft u deel uitmaken van de algehele wervingsprocedure zonder dat uw weigering hier negatieve gevolgen voor heeft.

Voor technische ondersteuning kunnen uw persoonsgegevens worden geraadpleegd door het technische ondersteuningsteam van HireVue dat is gevestigd in de VS.

We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van uw toestemming, volgens art. 6 sectie 1 paragraaf a van de AVG. Daarmee gepaard gaande gegevensoverdrachten naar derde landen, in dit geval naar de VS, zijn gebaseerd op uw toestemming en op art. 49 sectie 1 subsectie 1 paragraaf a van de AVG. We zullen uw toestemming vragen met betrekking tot gegevenstoegang voor het technische ondersteuningsteam van HireVue voordat we het videosollicitatiegesprek/de verzameling van gegevens starten. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de contactgegevens die hierboven zijn vermeld om ons te laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. We zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens om u dergelijke informatie te kunnen sturen. Dit maakt de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming echter niet onwettig.

Verdere informatie over de toegang tot uw gegevens door het technische ondersteuningsteam van HireVue kunt u terugvinden via:

 • Identiteit van de ontvanger:
  • Het technische ondersteuningsteam van HireVue
 • Het land waarnaar de gegevens overgedragen moeten worden voor het leveren van technische ondersteuning:
  • Jordan, Utah - Verenigde Staten van Amerika
 • Waarom is de (beperkte) overdracht nodig?
  • De uitwisseling van gegevens is nodig voor het leveren van technische ondersteuning. Het technische ondersteuningsteam wordt betrokken bij het oplossen van technische problemen ten aanzien van het HireVue-systeem
  • Het technische ondersteuningsteam zal soms toegang moeten krijgen tot het HireVue-platform om technische problemen met betrekking tot het platform te onderzoeken/controleren
 • Het soort gegevens dat wordt geraadpleegd
  • Het technische ondersteuningsteam van HireVue zal alleen gegevens raadplegen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het technische probleem
  • Het technische ondersteuningsteam van HireVue zal geen andere gegevens raadplegen
  • Gegevens die mogelijk worden geraadpleegd zijn: contactgegevens, gegevens over eerdere functies, gegevens over het privéleven, videogegevens
 • De risico's van gegevensoverdracht:
  • In het derde land (de VS) waarnaar uw gegevens overgedragen kunnen worden, zijn er mogelijk geen adequate veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd
  • Onder de Europese wetgeving garandeert de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming
  • Houd er ook rekening mee dat er in het derde land (de VS):
   • mogelijk geen toezichthoudende autoriteit is
   • en/of grondslagen voor gegevensverwerking
   • en/of de uitoefening van de rechten van betrokkenen mogelijk niet van toepassing is

Mogelijke risico's van gegevensoverdracht kunnen gerelateerd zijn aan onrechtmatige toegang, verlies van gegevens of ongewenste aanpassing van gegevens

3.4 Antecedentenonderzoek

Alle sollicitanten op functies in Noord-Amerika (ongeacht de nationaliteit) zullen in lijn met de regelgeving in Noord-Amerika een antecedentenonderzoek moeten ondergaan alvorens een eventueel arbeidscontract te tekenen.

Een antecedentenonderzoek is een onmisbaar instrument voor het detecteren van kandidaten die op basis van gedragingen in het verleden een legitiem gevaar vormen voor een organisatie. In feite is een antecedentenonderzoek vaak de beste verdediging tegen onzorgvuldige indienstneming en retentieclaims. Werkgevers kunnen op deze manier hun merk, reputatie, klanten en werknemers beschermen en zich behoeden voor financiële verliezen

Een belangrijke reden voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek is het voorkomen van schade of wettelijke aansprakelijkheid van verschillende aard voor de werkgever en anderen. Dit is inclusief schade geleden door:

 • andere werknemers door seksuele intimidatie of geweld in de werkomgeving;
 • de interne en externe klanten van de organisatie vanwege, bijvoorbeeld, seksueel geweld op bedrijfsterreinen;
 • de bedrijfsactiviteiten van de werkgever als gevolg van financiële verliezen en aantasting van het imago of de reputatie;
 • de verdediging tegen wettelijke vorderingen, zoals onzorgvuldige indienstneming, is een belangrijke reden om een diepgaand onderzoek uit te voeren met betrekking tot het strafblad van sollicitanten. Een jurisdictioneel onderzoek op meerdere niveaus naar het strafblad van een sollicitant kan belangrijk bewijs opleveren dat de werkgever de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij de indienstneming

4. Overdracht van uw persoonsgegevens naar andere partijen

In de hoedanigheid van Henkel als het moederbedrijf van de wereldwijde Henkel-bedrijvengroep, zullen we uw persoonsgegevens met andere kantoren of dochterondernemingen van Henkel wereldwijd delen in die landen waarvoor u uw sollicitatie geregistreerd heeft, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. Al deze entiteiten zijn onderworpen aan deze gegevensbeschermingsverklaring en andere maatregelen die zijn getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen dat gelijkwaardig is aan het niveau van de Europese Unie, zoals het opnemen van standaardclausules inzake gegevensbescherming, zoals opgelegd door de Commissie van de EU overeenkomstig art. 46 sectie 2 paragraaf c van de AVG. U kunt alle Henkel-kantoren en dochterondernemingen vinden op onze website.

Om de sollicitatie- en selectieprocedure uit te kunnen voeren en onze talentpool te onderhouden, vertrouwen wij ook op externe serviceproviders die strikt gebonden zijn aan onze opdrachten en die uw persoonsgegevens niet mogen verwerken voor hun eigen doeleinden. Deze providers fungeren als gegevensverwerkers volgens art. 28 van de AVG.

In het geval van betrokkenheid van headhunters of wervingsbureaus, zal specifieke informatie die is gerelateerd aan de procedure worden gedeeld met de headhunter/het bureau voor deze specifieke procedure.

5. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevenseenheden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, die een willekeurig gegenereerd nummer is en op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommige verlopen aan het einde van uw website-sessie; andere blijven langer op uw apparaat staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) zullen alleen worden toegepast op basis van uw voorafgaande toestemming. 

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website worden geplaatst en alleen door die website kunnen worden gelezen. Cookies van derden zijn cookies die door andere organisaties worden geplaatst en die wij gebruiken voor verschillende diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van externe analytics service providers die namens ons cookies plaatsen om ons te vertellen wat wel en niet leuk wordt gevonden op onze website. Daarnaast kan de website die u bezoekt embedded content bevatten van bijvoorbeeld YouTube, die op hun beurt hun eigen cookies kunnen plaatsen.

Een pixel is meestal niet meer dan een transparante afbeelding van 1 x 1 pixel, die op de website wordt geplaatst om gegevens te verzamelen zoals het IP-adres, het type browser, het tijdstip van toegang, of eerder ingestelde cookies met als doel de inhoud te personaliseren of het browsen efficiënter en gemakkelijker te maken. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelt de website gegevens over het besturingssysteem van een apparaat, de browser, de taal, geïnstalleerde lettertypes, het IP-adres, plug-ins en andere informatie. Op die manier kan een apparaat opnieuw worden geïdentificeerd voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden. 

Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en andere technologieën en hun doeleinden vindt u op onze website onder “Cookies” en “Cookie-instellingen”. Daar kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

 • a) Mapp Intelligence (voorheen Webtrekk)

 • b) Google Ads

 • c) Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick)

 • d) Social Media 

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door gebruik te maken van een technologie van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland, die in Duitsland wordt gehost. Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en tijdstip van toegang. Deze gegevens worden opgeslagen in en verder verwerkt op basis van anonieme of pseudonieme gebruikersprofielen (afhankelijk van de gebruikte technologie en dienst). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen in cookies of andere soortgelijke technologieën zoals hierboven uiteengezet. Naast de gegevens die worden verzameld bij toegang tot de website (zoals hierboven uiteengezet) kan dit ook informatie omvatten met betrekking tot de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u bij ons bent en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u hebt gebruikt om onze website te vinden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers worden de met de Mapp-technologieën verzamelde gegevens niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden ze niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens over de desbetreffende gebruiker.

Meer informatie over de webtracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://mapp.com/privacy/ 

Bezwaar tegen gegevensverzameling 
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen”. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u vindt het gebruik van de Mapp Intelligence cookie echter onprettig, dan kunt u deze link volgen en een opt-out cookie instellen. De cookie wordt ingesteld voor het genoemde domein, per browser en apparaat. Daarom, als u onze website thuis en op het werk bezoekt of met verschillende browsers, moet u de opslag van gegevens bij elk apparaat of browser weigeren.

Mits u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van "Google Ads", een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), om de effectiviteit van reclamemaatregelen te evalueren en om u opnieuw aan te spreken. Wanneer u onze website bezoekt, installeert "Google Ads" een cookie op uw apparaat. Met die cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen alsmede uw IP-adres, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en het tijdstip van toegang met als doel de bereikmeting van onze advertenties te analyseren en te visualiseren en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Voor dit doel kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Met "Remarketing" kunnen gebruikers van onze website opnieuw worden geïdentificeerd en herkend op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. in Google Search of op YouTube) en kunnen hen op hun interesses afgestemde advertenties worden getoond.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google-diensten vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling: 
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar echter geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, kunt u onder deze link informatie vinden over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen. U kunt ook een opt-out plug-in installeren.

Mits u toestemming heeft gegeven, maken wij met Google Campaign Manager 360 gebruik van een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, om u relevante advertenties te tonen. Voor dit doel installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast IP-adres, browser- en apparaatinformatie, bezochte websites en tijdstip van toegang, verzamelt deze cookie ook informatie over de advertenties die in uw browser worden getoond en op welke advertenties u klikt. Hierdoor kunnen Google en zijn partnersites interessespecifieke advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan Henkel-pagina's of andere websites. De Campaign Manager-cookies maken gebruik van een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser is toegekend om de advertenties op het scherm en de aantrekkelijke advertenties te controleren. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd wanneer advertenties worden weergegeven, en toegewezen aan een doelgroep. Met de door Google op uw apparaat opgeslagen cookies kunt u dus enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt, worden geretarget. 

Deze informatie zal ook worden gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Google-account).

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Volgens de Europese wetgeving garandeert de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Wanneer uw persoonsgegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en kunt u mogelijk uw rechten met betrekking tot de gegevens niet uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.
Meer informatie over privacy in Google-diensten vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Google Campaign-cookies, kunt u deze link volgen om de Campaign Manager-dienst van Google uit te schakelen.

Social Media content management diensten zoals cookies en plug-ins van verschillende social media netwerken zijn ingebed in onze webpagina's. De betreffende diensten worden door de betreffende bedrijven ("providers") pas geleverd nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het doel van deze diensten is om u in staat te stellen onze inhoud te bekijken en te delen met uw vrienden en netwerken. Deze aanbieders zijn:

 • Facebook is een product van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA en binnen de EU door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/­plugins
 • Twitter is een product van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Voor een overzicht van de Twitter buttons en hun verschijningsvorm, zie: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 • YouTube is een product van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, en binnen de EU by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Voor een overzicht van de YouTube plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram is een product van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”). Voor een overzicht van de Instagram plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn is een product van LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, en binnen de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Voor een overzicht van de LinkedIn plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze plugins geïmplementeerd als “2-click buttons.” Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke plugins bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de plugins activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende plugins wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De social media tool deelt de provider uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browserinformatie en de datum en tijd van de serveraanvraag mee. Wanneer u gebruik maakt van een van de social media-functies (bijv. klikken op de knop "Delen", een reactie achterlaten), wordt ook deze informatie door de browser rechtstreeks aan de aanbieder doorgegeven om te worden bewaard. Deze aanbieders kunnen uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zoals voor analyses, marketing, profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder), zelfs als u niet bent ingelogd op uw social media-account.

De aanbieders verwerken de gegevens gedeeltelijk ook in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Wanneer uw persoonsgegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door de providers.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Bezwaar tegen gegevensverzameling:
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen door uw browserinstellingen of de instellingen van uw socialemediaplatform te wijzigen.

6. Gebruik van cookies op de landingspagina's en registratieportalen van onze talent-community

De landingspagina's en registratieportalen van de talent-community van Henkel gebruiken cookies die essentieel zijn, omdat deze u in staat stellen om te navigeren binnen het portaal en de functies daarvan te gebruiken, zoals het raadplegen van beveiligde gebieden, waardoor het mogelijk wordt om meerdere sollicitaties te versturen zonder de informatie opnieuw in te voeren of verbindingen met sociale netwerken te gebruiken om te solliciteren.

Essentiële cookies die in portalen worden gebruikt

 • Sessie-cookies (ScustomPortal-{portalUrlPath}): gebruikt om de gebruiker ingelogd te houden via privé portaalsecties.
 • Taal-cookies (portalLanguage-{portalId}): gebruikt om de huidige door de gebruiker geselecteerde taal op te slaan in het portaal.
 • Token-veld voor CSRF (tokenField): gebruikt voor CSRF-bescherming (alleen voor ingelogde gebruikers).
 • Voorkeuren voor cookie-toestemming (userCookieConsent-{portalUrlPath}): gebruikt om het soort cookies op te slaan dat door gebruikers in de portalen wordt toegestaan/geweigerd met de functie voor het beheren van cookies ingeschakeld, zodat zij hun toestemming niet hoeven te hernieuwen op elke pagina die zij bekijken/bezoeken.

Hoelang worden de cookies opgeslagen?

 • Sessie-cookies: tot u de browser afsluit.
 • Taal-cookies: tot u de browser afsluit.
 • Token-veld voor CSRF: 1 uur.
 • Voorkeuren voor cookie-toestemming: verlopen niet.

Meer informatie over de cookies en andere technologieën die door onze website worden gebruikt en het doel daarvan kunt u terugvinden op onze website onder “Cookies” en “Cookie-instellingen”. Daar kunt u tevens op elk gewenst moment uw toestemming intrekken welke in de toekomst van kracht wordt door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

7. Uw rechten als gegevenssubject

Als gegevenssubject heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op verwijdering (ook wel het “recht om vergeten te worden”) genoemd;
 • Recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht op het intrekken van uw toestemming;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld (i) waar u redenen heeft met betrekking tot uw specifieke situatie en we uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze legitieme belangen volgens art. 6 sectie 1 paragraaf f van de AVG (of die van een derde partij); en (ii) wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden.

U kunt uw gegevens ook eenvoudig raadplegen, rectificeren en verwijderen evenals uw toestemming intrekken, door in te loggen op uw algemene sollicitatieprofiel of uw talentpool-profiel. U kunt uw algemene sollicitatieprofiel en talentpool-profiel ook op elk gewenst moment verwijderen.

Daarnaast kunt u uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld.