Logo Charter for Sustainable Cleaning
Charter for Sustainable Cleaning

De A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning is een vrijwillig initiatief van de internationale industrie voor zeep, was- en reinigingsmiddelen en werd geïntroduceerd met de bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en het milieu.