21-feb-2019  Düsseldorf / Duitsland

Henkel levert rendabele groei in boekjaar 2018

Henkel realiseert goede organische omzetgroei met sterke winst, rentabiliteit en cashflow

  • Omzet van € 19,9 miljard: geïmpacteerd door negatieve wisselkoerseffecten van € 1,1 miljard; organische groei +2,4%
  • Stijging bedrijfswinst (EBIT)1: +1,0% tot € 3.496 miljoen
  • Verdere verbetering EBIT-marge1: +30 basispunten tot 17,6%
  • Opbrengst per preferent aandeel (EPS)1: +2,7% tot € 6,01, bij constante wisselkoers +7%
  • Sterke stijging van vrije cashflow: +12,7% tot € 1.917 miljoen
  • Record uitbetaling dividend2: +3,4% tot € 1,85 per preferent aandeel
  • Zeer goede vooruitgang in de implementatie van de strategische prioriteiten
  • Groei-initiatieven bevestigen engagement voor duurzame groei

“In 2018 bleven we winstgevende groei leveren voor Henkel. We hebben goede organische groei gerealiseerd met nieuwe records in winst en rentabiliteit. We hebben ook de vrije cashflow aanzienlijk verhoogd. Tegelijk hadden we te kampen met aanzienlijke negatieve wisselkoerseffecten alsook met stijgende grondstofprijzen. De algemeen goede bedrijfsprestatie werd opnieuw gedreven door onze succesvolle merken en innovatieve technologieën met leidende posities in attractieve markten en categorieën. Onze winstgevende groei werd aangevuld door de bijdragen van acquisities in onze industriële en consumentenbusinesses. We hielden onze sterke kostendiscipline aan en bleven onze efficiëntie verder verhogen,” zei Henkel-CEO Hans Van Bylen.

“We boekten aanzienlijke vooruitgang in de implementatie van onze strategische prioriteiten voor 2020 en daarna. We hebben met succes belangrijke strategische initiatieven geïmplementeerd en onze competitiviteit verder verbeterd. Om bijkomende groei-opportuniteiten te kunnen realiseren, vooral in onze consumentenbusinesses, en om de digitale transformatie van ons bedrijf verder te versnellen, kondigden we in januari aan dat we onze investeringen zouden verhogen met ongeveer € 300 miljoen per jaar vanaf 2019 en verder,” zei Hans Van Bylen. “Onze financiële ambitie op middellange tot lange termijn onderstreept ons engagement om duurzame winstgevende groei en aantrekkelijke winst te leveren.”

Vooruitzichten 2019

Rekening houdend met de toegenomen investering in groei vanaf 2019, verwacht Henkel een organische omzetgroei tussen 2 en 4% in het huidige boekjaar. Voor wat de gecorrigeerde EBIT-marge betreft, verwacht Henkel een bandbreedte van 16 tot 17% en een ontwikkeling van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel in een mid-single percentage range onder het vorige boekjaar bij constante wisselkoersen.

Prestaties omzet en winst 2018

Nominaal daalde de omzet in 2018 licht met 0,6% tot € 19.899 miljard. Valuta-effecten hadden een algemeen negatief effect van ongeveer € 1,1 miljard of -5,4 % op de omzet. Gecorrigeerd op valuta-effecten, steeg de omzet met 4,8%. Acquisities en desinvesteringen waren goed voor 2,4% van de omzetgroei. De organische omzet, die geen rekening houdt met wisselkoerseffecten en acquisities/desinvesteringen, liet een goede stijging zien van 2,4%.

De divisie Adhesive Technologies leverde een sterke organische omzetgroei van 4,0%. De organische omzet van de divisie Beauty Care lag 0,7% onder het voorbije jaar. De divisie Laundry & Home Care liet een goede organische omzetgroei van 1,9% optekenen.

De opkomende markten boekten opnieuw een zeer sterke stijging in organische omzet van 6,3%. De mature markten registreerden een licht negatieve prestatie van de organische omzet van -0,4%.

Alle regio’s tekenden een organische omzetgroei op, buiten Noord-Amerika. In de regio West-Europa kende de omzet een positieve organische ontwikkeling van 0,3%. In Oost-Europa nam de omzet organisch toe met 7,6%. De regio Afrika/Midden-Oosten rapporteerde een organische omzetgroei van 11,3%. De organische omzet in Noord-Amerika lag 1,0% lager dan het voorbije jaar. Deze ontwikkeling was te wijten aan de leveringsproblemen in Henkels Noord-Amerikaanse consumentenbusinesses aan het begin van 2018. In deze regio leverde de divisie Adhesive Technologies een sterke prestatie en toonde de professionele Hair Care business aanzienlijke groei. Latijns-Amerika realiseerde een organische omzetgroei van 9,3% en de omzet in regio Azië-Pacific groeide organisch met 0,9%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde met 1,0% tot € 3.496 miljoen, een nieuw record voor Henkel.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) klom met 0,3 procentpunt tot 17,6%, ook een nieuw record voor het bedrijf.  

Het financiële resultaatbedroeg € -65 miljoen na € -67 miljoen3 in boekjaar 2017.

De gecorrigeerde netto-inkomsten voor het jaar, na aftrek van minderheidsbelangen, stegen met 2,8% naar € 2.604 miljoen (2017: € 2.534 miljoen).

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel (EPS) groeide met 2,7% van € 5,85 naar € 6,01. Bij constante wisselkoersen, bereikte de EPS-groei 7%.

Het directiecomité, de raad van toezicht en het aandeelhouderscomité zullen aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 8 april 2019 een verhoging van het dividend per preferent aandeel voorstellen van 3,4%, tot € 1,85 (vorig jaar: € 1,79).  Het voorgestelde dividend voor een gewoon aandeel bedraagt € 1,83, een stijging van 3,4% vergeleken met het vorig boekjaar (€1,77). Dit zou het hoogste dividend in de geschiedenis van het bedrijf zijn en neerkomen op een uitbetalingsratio van 30,9%.

Het nettowerkkapitaal als percentage van de omzet bereikte 5,1% en toonde daarmee een goede verbetering in de loop van het jaar, vooral in het tweede semester toen het bijna op hetzelfde niveau kwam als dezelfde periode in het vorige boekjaar (4,8%).

De netto financiële positie aan het eind van het boekjaar kwam uit op € -2.895 miljoen (31 december 2017: € -3.222 miljoen3). De wijziging ten opzichte van het einde van het vorige jaar lag voornamelijk aan de sterke ontwikkeling van de vrije cashflow.

Resultaten per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een sterke organische omzetgroei van 4,0% in het boekjaar 2018. Nominaal steeg de omzet met 0,2% tot € 9.403 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 1,6% en bereikte € 1.761 miljoen. De gecorrigeerde return on sales steeg met 0,2 procentpunt en bereikte 18,7%.

In het boekjaar 2018 was de ontwikkeling van de organische omzet van de divisie Beauty Care licht negatief met -0,7%. Nominaal nam de omzet toe met 2,1% tot € 3.950 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 1,6% tot € 675 miljoen. De gecorrigeerde return on sales lag enigszins onder het niveau van het voorbije jaar en bereikte 17,1%.

De divisie Laundry & Home Care boekte een goede organische omzetgroeivan 1,9% in het boekjaar 2018. Nominaal bereikte de omzet € 6.419 miljoen na € 6.651 miljoen het voorbije jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst kende een lichte daling met 0,7% tot € 1.162 miljoen. De gecorrigeerde return on sales steeg sterk met 0,5 procentpunt en bereikte 18,1%.

Zeer goede vooruitgang in de implementatie van de strategie in 2018

“We streven een duidelijke langetermijnstrategie na voor Henkel: we willen duurzame winstgevende groei genereren. Met Henkel 2020+ hebben we onze vier strategische prioriteiten voor 2020 en daarna bepaald: groei doorzetten, digitalisering versnellen, wendbaarheid vergroten en groei financieren. De voorbije twee jaar hebben we erg goede vooruitgang geboekt en belangrijke strategische initiatieven met succes geïmplementeerd,” zei Hans Van Bylen.

In 2018 bleef Henkel een reeks projecten en initiatieven uitvoeren om de groei verder te stimuleren in zijn markten wereldwijd. Regelmatige diepgaande uitwisseling alsook nauwe samenwerkingen met klanten in Henkels industriële en consumentenbusinesses speelden een sleutelrol in het succes.

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de versnelling van de innovatiecycli en het terugbrengen van de doorlooptijden voor innovatie om sneller in te kunnen spelen op nieuwe markttrends en noden van klanten. Henkel heeft goede vooruitgang geboekt in de verbetering van zijn innovatieprocessen, met als resultaat hoge innovatieratio’s en stijgende omzet in het eerste jaar van innovaties of van top-tien innovaties.

Henkel boekte ook verdere vooruitgang in de integratie van de verworven businesses en rondde verschillende nieuwe acquisities af die de competitiviteit zullen versterken en het portfolio in de industriële en consumentenbusinesses verder zullen aanvullen.  

Om nieuwe bronnen van groei aan te boren, bleef Henkels Corporate Venture Capital unit investeren in nieuwe technologieën, materialen, toepassingen, business- en servicemodellen met directe investeringen in startups alsook in ander venture funds. Henkel heeft een investering gepland van ongeveer € 150 miljoen in venturing activiteiten tussen 2017 en 2020. Tegen eind 2018, was ongeveer de helft van dit bedrag al geïnvesteerd of toegekend.

Henkel heeft goede vooruitgang geboekt in de digitale transformatie van het bedrijf. In 2018 steeg de omzet uit digitale activiteiten op groepsniveau organisch met tweecijferige groeipercentages, gedreven door de organische groei van meer dan 30% in onze consumentenbusinesses. Henkel investeerde verder in zijn productiefaciliteiten om het potentieel van Industry 4.0 maximaal te kunnen benutten. Dit zorgde voor een geoptimaliseerde aansturing van productiesites en processen, met een hogere kwaliteit, een verbeterde efficiëntie en meer duurzaamheid als resultaat.

Een Digitale Adviesraad met gerenommeerde experts uit de sector werd samengesteld om het directiecomité te adviseren over het digitale transformatieproces.  

Henkel X werd gelanceerd als intern en extern platform om de digitale transformatie van Henkel te versnellen. Om zijn medewerkers die aan digitale projecten en initiatieven werken te steunen en te adviseren, richtte Henkel ook een uniek mentornetwerk op met zo’n 150 externe mentors waaronder oprichters, digitale experts en thought-leaders. Dit werd aangevuld met een brede waaier aan interne en externe activiteiten om de digitale capaciteiten verder te vergroten en de hele organisatie te versterken.

Digitale transformatie sluit aan bij Henkels strategische prioriteit om wendbaarheid te vergroten doorheen de hele organisatie. In 2018 bleef Henkel de ondernemersgeest aanmoedigen bij zijn medewerkers en teams, de bereidheid tot verandering aanmoedigen, de manier van werken optimaliseren, een transparantere communicatie ondersteunen en een verdere uitbreiding van de ruimte voor individuele beslissingskracht nastreven.  

Als onderdeel van zijn strategische prioriteit om groei te financieren, bleef Henkel zich concentreren op kostendiscipline en efficiëntie. In deze context zet het bedrijf in op vier initiatieven. In 2018 rolde Henkel met succes zijn ONE!ViEW- en Net Revenue Management-initiatieven in het hele bedrijf uit, terwijl Henkels geïntegreerde wereldwijde supply chain-organisatie (ONE!GSC) en de voortdurende optimalisatie van de shared-service-activiteiten bleven bijdragen aan efficiëntieverbeteringen. Gecombineerd zullen deze initiatieven naar verwachting meer dan € 500 miljoen euro aan jaarlijkse efficiëntiewinst opleveren vanaf 2020. In 2018 realiseerde Henkel al meer dan 50 procent van de beoogde totale efficiëntiewinsten.

Engagement voor duurzame winstgevende groei op lange termijn

"2018 was een goed jaar voor Henkel. Ondanks aanzienlijke valuta-tegenwind en stijgende grondstofprijzen, bereikten we een goede organische omzetgroei, met een sterke winst, rentabiliteit en cashflow. We hebben zeer goede vooruitgang geboekt bij de implementatie van onze strategische prioriteiten en onze competitiviteit verder verbeterd. We zijn ervan overtuigd dat Henkel goed gepositioneerd is voor de toekomst. We hebben een duidelijke strategie en streven ambitieuze doelen na. Met onze toegenomen investeringen in merken, technologieën, innovaties en digitalisering, benadrukken we ons engagement om duurzame winstgevende groei te realiseren, " vatte Hans Van Bylen samen.
 

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.

Dit persbericht in het Nederlands is een vertaling van de originele Engelse versie.

1 Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten
2 Voorstel aan de aandeelhouders voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 8 april 2019.
3 Aangepaste cijfers vorig boekjaar (vooral door wijzigingen binnen IFRS)