• Henkel Benelux
  • Contact
  • Voeg toe aan Mijn
    Favorieten
  • Deel
Menu
Zoeken

Privacyverklaring

1. Algemeen

Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen u hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. U zult ook meer te weten komen over hoe u de juistheid van uw gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop u ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden.

Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens als u beslist om ze ons mee te delen of als u uw uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht.

Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

3. Veiligheid

Henkel bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

4. Persoonsgegevens van minderjarigen

Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hun er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 7. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.


6. Web Tracking

Deze website verzamelt en bewaart data voor marketing- en optimalisatiedoelen en gebruikt daarvoor technologie van Webtrekk GmbH. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het creëren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Het installeren van cookies is mogelijk.

Zonder expliciete toestemming van onze gebruikers wordt de met Webtrekk-technologie verzamelde data niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van een bezoeker. Data wordt ook niet samengevoegd met andere persoonlijke data over de houder van het pseudoniem.

U kunt het verzamelen en bewaren van data door Webtrekk weigeren door op onderstaande link te klikken:

Om de Webtrekk-webmonitoring op deze website uit te schakelen, heeft Henkel een opt-out cookie ingesteld. Deze selectie ispermanent geldig of totdat u de cookies uit uw browser verwijderd. Deze cookie is ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Daarom moet u bij het bezoeken van onze website thuis of op het werk of met verschillende browsers, de weigering steeds opnieuw aangeven.

Meer informatie over web-tracking binnen het privacybeleid van onze provider (in het Engels): Webtrekk Privacy Policy

7. Uw wensen en vragen/ de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Compliance Manager, Guillaume De Wilde, bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel, België of Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

8. Gebruik van social media plug-ins

Plug-ins (‘plug-ins’) van de social media-netwerken facebook.com en Twitter kunnen in onze webpagina’s zijn ingebed. De gerelateerde diensten worden geleverd door de bedrijven Facebook Inc. and Twitter Inc. (‘providers’).

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Voor een overzicht van de Twitter-buttons en hun uiterlijk:https://twitter.com/about/resources/buttons

Om de bescherming van uw data te versterken bij het bezoeken van onze webpagina’s, zijn deze plug-ins geïnstalleerd als ‘2 click-knoppen’. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u bij het bezoeken van een pagina binnen onze website met zo’n plug-in niet automatisch wordt verbonden met de systemen van de providers. Alleen wanneer u de plug-in activeert en zo toestemming geeft voor datatransmissie, creëert de browser een directe link naar de systemen van de providers. De inhoud van de diverse plug-ins wordt dan door de betreffende provider direct doorgestuurd naar uw browser en op het scherm vertoond.

De plug-in informeert de provider over welke pagina’s van onze website u heeft bezocht. Wanneer u bij het bezoeken van onze website bent ingelogd met uw Facebook- of Twitter-gebruikersaccount, kan de provider uw interesses samenvoegen, d.w.z. de informatie die u ontsluit met uw gebruikersaccount. Bij gebruik van iedere plug-in-functie (zoals het klikken op de ‘Like’-knop of het achterlaten van een reactie) wordt ook deze informatie via de browser doorgestuurd naar de provider voor opslag.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

Advies van Facebook om uw data en privacy te beschermen (in het Engels): http://www.facebook.com/policy.php

Advies van Twitter om uw data en privacy te beschermen (in het Engels): https://twitter.com/privacy

Om te vermijden dat Facebook of Twitter uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount van deze providers, dient u zich af te melden voordat u onze webpagina’s bezoekt.