16-jan-2019  Düsseldorf / Duitsland

Gezamelijk engagement voor een circulaire economie

Henkel staat mee aan wieg van nieuwe wereldwijde “Alliance to End Plastic Waste”

Wereldwijde uitdagingen vragen wereldwijde oplossingen. Daarom lanceren bijna 30 bedrijven uit de waardeketen rond plastic en consumentengoederen vandaag de nieuwe “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW), waarin ze samen oplossingen bedenken en uitbouwen om plastic afval te beperken en beheersen. De Alliantie zal ook oplossingen voor gebruikt plastic promoten door een circulaire economie mogelijk te maken. Voortbouwend op zijn bestaande inspanningen voor een circulaire economie, trad Henkel toe tot de AEPW als een van de stichtende leden.  

„Als werelspeler in consumentengoederen en de industrie, willen we bij Henkel mee een halt toeroepen aan plastic afval. We kunnen enkel duurzame oplossingen ontwikkelen als we ons inzetten en samenwerken doorheen de hele waardeketen – van leveranciers, handelspartners, consumenten en organisaties tot overheden,” zegt Hans Van Bylen, Henkel CEO en Voorzitter van de Duitse chemievereniging VCI.

Engagement doorheen de volledige waardeketen

De Alliantie voorziet meer dan 1,0 miljard US dollar met als doel 1,5 miljard US dollar te investeren over de komende vijf jaar om plastic afval in het milieu te stoppen. Leden zijn chemiebedrijven en producenten van plastic, retailers, verwerkers en afvalverwerkende bedrijven – zij vertegenwoordigen de verschillende soorten bedrijven die plastic maken, gebruiken, verkopen, verwerken, verzamelen en recycleren. De AEPW werkt samen met de World Business Council for Sustainable Development als stichtende, strategische partner.

De wereldwijde Alliantie heeft als doel oplossingen te stimuleren die plastic afval uit het milieu houden, vooral uit de oceanen. Concreet zal ze projecten sponsoren, ontwikkelen en uitvoeren in combinatie met individuele, bedrijfsgerichte inversteringen die voor vooruitgang zorgen in 4 belangrijke gebieden: 

  • Ontwikkeling van infrastructuur om afval te verzamelen en te beheren en recyclage te vergroten
  • Innovatie om nieuwe technologieën te bevorderen en verder te ontwikkelen die de recyclage en het inzamelen van plastic eenvoudiger maken en waarde creëren uit gebruikt plastic
  • Sensibilisering en betrokkenheid van overheden, bedrijven en gemeenschappen om actie te mobiliseren
  • Opruiming van specifieke gebieden van plastic afval in het milieu. In het bijzonder de belangrijkste afvalroutes, zoals rivieren, die plastic afval van het land naar de zee voeren

Versterking van Henkel's inspanningen voor duurzame verpakkingen

"Onze beslissing om stichtend lid te worden van de Alliantie versterkt onze toewijding om een circulaire waardeketen voor plastic te promoten, zoals blijkt uit onze strategie en ambitieuze doelstellingen voor duurzame verpakkingen", zegt Hans Van Bylen.

Tegen 2025 zal 100% van Henkels verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn*. Tegelijk zal Henkel 35% gerecycleerd plastic gebruiken voor zijn consumentengoederen in Europa. Om vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire waardeketen voor plastic, volgt Henkel een alomvattende aanpak.

Henkel is betrokken bij verschillende brancheoverschrijdende initiatieven om innovatie bij de ontwikkeling van verpakkingen te stimuleren en om effectieve oplossingen te vinden die op grote schaal kunnen worden geïmplementeerd. Het bedrijf is lid van de New Plastics Economy (NPEC), een initiatief geleid door de Ellen MacArthur Foundation dat belangrijke stakeholders bij elkaar brengt om de toekomst van plastic te hertekenen. NPEC streeft ernaar te evolueren in de richting van een systeem voor plastic op basis van het principe van de "circulaire economie”.

Bij het ontwikkelen van duurzamere oplossingen voor zijn productverpakkingen werkt Henkel nauw samen met partners in de waardeketen. Naast zijn eigen innovaties heeft Henkel onlangs 5 miljoen Britse ponden geïnvesteerd in een impactfonds van Circularity Capital om een circulaire economie verder te promoten.

Henkel ondersteunt ook verschillende organisaties en initiatieven die vooruitgang boeken voor de verbetering van de recyclage-infrastructuur, waardoor een circulaire economie mogelijk wordt. Sinds 2017 is The Plastic Bank een belangrijke strategische partner voor Henkel. De sociale onderneming biedt oplossingen voor zowel de milieuproblematiek van plastic afval en de sociale uitdagingen als gevolg van armoede en het gebrek aan werkgelegenheid. De lokale gemeenschappen kunnen verzameld plastic afval terugbrengen en inwisselen voor geld, goederen of diensten. Op deze manier wordt waarde gecreëerd uit plastic en komt het niet terecht in de waterwegen of oceanen. Henkel heeft dit zogenaamde Social Plastic al met succes in een aantal verpakkingen geïntegreerd.

Vooruitgang in duurzame verpakkingen is alleen mogelijk als stakeholders uit alle fasen van de verpakkingswaardeketen samenwerken. Daarom zet Henkel ook initiatieven op om klanten en consumenten bewust te maken van de noodzaak om op verantwoorde wijze bronnen als plastic te gebruiken, zodat ze een gesloten cirkel voor plastic kunnen helpen creëren. Daarom heeft het bedrijf zichzelf als doel gesteld om meer dan 1 miljard consumenten te bereiken met gerichte informatie over recyclage.

* Met uitzondering van onze kleefproducten waar restjes een impact kunnen hebben op de recycleerbaarheid


Meer info over "Alliance to End Plastic Waste”:
endplasticwaste.org.

Meer informatie over Henkels verpakkingsstrategie:
henkel.com/sustainability/positions/packaging.

Henkel staat mee aan wieg van nieuwe wereldwijde “Alliance to End Plastic Waste”

Sinds 2017 is The Plastic Bank een belangrijke strategische partner voor Henkel

Meer informatie