15-nov-2018  Düsseldorf / Diutsland

Vooruitzichten voor boekjaar 2018 bevestigd

Henkel rapporteert goede ontwikkeling in het derde kwartaal

  • Omzetstijging tot € 5.037 miljoen, organische groei +2,7%
  • Verbetering gecorrigeerd bedrijfsresultaat*: +3,3% tot € 926 miljoen
  • EBIT-marge* verder verbeterd: +40 basispunten tot 18,4%
  • Stijging winst per preferent aandeel (EPS)*: +2,6% tot € 1,58

“Henkel realiseerde een goede ontwikkeling in het derde kwartaal. In een aanhoudend uitdagende marktomgeving met tegenwind van valuta en hogere materiaalprijzen, hebben we de omzet, winst en rentabiliteit verder verhoogd. De drie divisies hebben bijgedragen tot de positieve ontwikkeling,” zei Henkel CEO Hans Van Bylen. “De algemeen goede organische omzetgroei werd vooral gedreven door onze Adhesive Technologies divisie. Ook in onze consumentendivisies konden we onze omzet organisch verhogen.”

“In de eerste negen maanden van het boekjaar 2018 werden we geconfronteerd met een over het algemeen moeilijke economische context. Negatieve valuta-effecten verminderden de groepsomzet met meer dan € 900 miljoen in deze periode. Niettemin, bleven we winstgevende groei leveren. We zijn geëngageerd om de implementatie van onze strategische prioriteiten verder te zetten,” zei Hans Van Bylen.

Vooruitzichten voor boekjaar 2018 bevestigd

Henkel bevestigt zijn vooruitzichten voor boekjaar 2018. Het bedrijf blijft een organische omzetgroei verwachten van 2 tot 4% voor de Henkel Groep. Henkel bevestigt zijn verwachtingen inzake organische omzetgroei voor de divisie Adhesive Technologies van 4 tot 5%. In de divisie Beauty Care bevestigt Henkel zijn verwachting van een positieve organische omzetgroei van 0 tot 2%. In de Laundry & Home Care divisie blijft Henkel groei verwachten binnen de bandbreedte van 2 tot 4%.

Wat betreft het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT), blijft Henkel een stijging verwachten op jaarbasis tot rond de 18%. De drie divisies worden verwacht bij te dragen tot deze positieve prestatie. Henkel bevestigt zijn verwachting van een stijging van tussen 3 en 6% van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel.

Prestaties omzet en winst in het derde kwartaal van 2018 

De omzet in het derde kwartaal van 2018 groeide nominaal met 1,1% tot € 5.037 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De organische omzet, die geen rekening houdt met de impact van valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, toonde een goede stijging van 2,7%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was goed voor 1,6%. Valuta-effecten hadden een negatieve impact van -3,2% op de omzet.   

Adhesive Technologies rapporteerde een sterke organische omzetgroei van 3,8%. Beauty Care tekende een positieve organische omzetgroei op van 0,5%. Laundry & Home Care rapporteerde een goede stijging in organische omzet van 2,5%.  

De opkomende markten leverden opnieuw een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep met een zeer sterke stijging van de organische omzet met 6,8%. Met een organische omzetontwikkeling van -0,1%, waren de mature markten bijna op hetzelfde niveau als hetzelfde kwartaal van het voorbije jaar.
In West-Europa toonde de omzet een positieve ontwikkeling met een organische groei van 0,6%. Oost-Europa realiseerde een aanzienlijke organische omzetgroei van 7,1%. In de regio Afrika/Midden-Oosten was er een tweecijferige organische stijging van de omzet van 13,1%. In Noord-Amerika was de organische omzet licht negatief met een daling van -0,8%. Latijns-Amerika realiseerde een tweecijferige organische groei van 11,5% en in de regio Azië-Pacific ontwikkelde de omzet positief met een stijging van 1,2%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde met 3,3% van € 897 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorbije jaar tot € 926 miljoen.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) toonde een sterke toename en steeg met 0,4 procentpunt tot 18,4%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 2,6% van € 1,54 in het derde kwartaal van 2017 tot € 1,58 in het derde kwartaal van 2018.

Met 6,6%, lag de ratio netto bedrijfskapitaal/omzet boven het niveau van het derde kwartaal van 2017 (5,6%).

Prestaties per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een sterke organische omzetgroei van 3,8% in het derde kwartaal. Nominaal lag de omzet op hetzelfde niveau van het voorbije jaar en bereikte € 2.373 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 2,7% en bereikte € 466 miljoen. De gecorrigeerde return on sales toonde een erg sterke stijging van 0,5 procentpunten en bereikte 19,6%.

De divisie Beauty Care rapporteerde een positieve organische omzetgroei van 0,5 %. Nominaal steeg de omzet met 5,5% tot € 993 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 6,7% en bereikte € 182 miljoen.  Met 18,3 % toonde de gecorrigeerde return on sales een goede stijging van 0,2 procentpunten.

De divisie Laundry & Home Care genereerde een goede organische omzetgroei van 2,5 % in het derde kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 0,3% tot € 1.641 miljoen. Met € 294 miljoen, lag de gecorrigeerde bedrijfswinst op hetzelfde niveau als het derde kwartaal van 2017. Met 17,9%, toonde de gecorrigeerde return on sales een vlakke ontwikkeling en bereikte hetzelfde niveau als het voorbije jaar.

Goede prestaties in de eerste negen maanden van 2018

In de eerste negen maanden van 2018, boekte Henkel een omzet van €15.015 miljoen. De organische omzet, die geen rekening houdt met de impact van valuat-effecten en acquisities/desinvesteringen, toonde een goede stijging van 2,4%. Valuta-effecten verminderden de omzet met -6,0%.

De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 1,3% van € 2.660 miljoen tot € 2.694 miljoen.

De gecorrigeerde return on sales toonde een goede ontwikkeling en steeg van 17,6% tot 17,9%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 2% van € 4,5 naar € 4,59.

In de eerste negen maanden van 2018, genereerde de divisie Adhesive Technologies een erg sterke organische omzetgroei van 4,6%. De gecorrigeerde return on sales kende een positieve ontwikkeling en bereikte 18,9%.

De omzet in de consumentendivisies werd negatief geïmpacteerd door de leveringsmoeilijkheden in Noord-Amerika. De Beauty Care divisie toonde een licht negatieve organische omzetontwikkeling van -1,2% onder het niveau van dezelfde periode van het voorbije jaar. De gecorrigeerde return on sales kende een positieve evolutie en bereikte 17,7%. De divisie Laundry & Home Care genereerde een goede organische omzetgroei van 1,6%. De gecorrigeerde return on sales toonde een zeer sterke stijging en bereikte 18,1%.

Op 30 maart 2018 was de netto financiële positie van Henkel € -3.248 miljoen (31 december 2017: € -3.225 miljoen).


* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten


Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.


Dit persbericht in het Nederlands is een vertaling van de originele versie in het Engels.