3-sep-2018  Düsseldorf / Duitsland

Uitbreiding van het strategisch kader ter bevordering van een circulaire economie

Henkel maakt ambitieuze doelstellingen bekend op het vlak van duurzame verpakkingen

Voortbouwend op de bestaande inspanningen en de vooruitgang in duurzaam verpakken schakelt Henkel nu een versnelling hoger in zijn engagement om bij te dragen tot een circulaire economie. De onderneming heeft zichzelf extra doelstellingen opgelegd die vervat zitten in een uitbreiding van het strategisch kader. Zo moeten Henkels verpakkingen tegen 2025 voor 100 procent recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar* zijn. Binnen datzelfde tijdskader streeft Henkel ook naar 35 procent gerecycleerde plastics voor zijn consumentengoederen in Europa.

Henkel focust al verscheidene decennia op duurzaam verpakken. Alle verpakkingen van de onderneming worden ontworpen met de verwachtingen van de klanten in het achterhoofd en met de kleinst mogelijke hoeveelheid van de meest duurzame materialen. Henkels nieuwe strategisch kader gaat uit van een holistische aanpak en weerspiegelt op die manier de drie sleutelstadia in een circulaire waardeketen. Het onderstreept de ambities van de onderneming als leider op het vlak van duurzaamheid om met zijn partners uit allerhande sectoren de ontwikkelingen en vooruitgang af te stemmen op een duurzame toekomst.

“Het is voor ondernemingen, consumenten, regeringen en andere organisaties meer dan ooit belangrijk om de vooruitgang toe te spitsen op een circulaire economie. Enkel door zo veel mogelijk materialen te hergebruiken en te recycleren krijgen we uitzicht op een goed leven met de beperkte middelen die onze planeet ter beschikking heeft. Dat concept vormt de kern van onze aanpak van duurzaam verpakken”, vertelt Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources bij Henkel en voorzitster van de Raad voor Duurzaamheid bij Henkel. “Samen met al onze partners in de hele waardeketen willen we gaan voor materialen uit duurzame bronnen en intelligent ontworpen systemen om de keten te sluiten, iets waar mens en milieu alleen maar wel bij kunnen varen.”

Uitbreiding van het strategisch kader voor duurzaam verpakken

Henkels nieuwe kader voor duurzaam verpakken weerspiegelt de drie sleutelstadia in een circulaire waardeketen. Elk van die stadia wordt vertaald in specifieke acties:

  • Materialen uit duurzame bronnen: Henkel zet zich in om voor zijn productverpakkingen een toenemend aandeel aan duurzame materialen te gebruiken. Het gaat daarbij zowel om gerecycleerde materialen, vooral plastics, en hernieuwbare materialen, zoals papier en karton.
  • Intelligent ontworpen verpakkingen: omdat gerecycleerde of hernieuwbare verpakkingsmaterialen vaak afwijkende eigenschappen vertonen, bijvoorbeeld op het vlak van stabiliteit of uitzicht, is een intelligent ontwerp een voorwaarde om in toenemende mate nieuwe materialen uit Henkels productverpakkingen te kunnen weren. Daarom zet de onderneming nog sterker in op de ontwerpprincipes die een circulaire economie van meet af aan mogelijk maken. Intelligent ontwerpen houdt ook het herdenken in van verpakkingsconcepten als dusdanig. Henkel verkent innovatieve oplossingen voor de hele waardeketen, bijvoorbeeld bij de transportverpakkingen en de bijbehorende logistiek. Daarnaast zet Henkel zijn inspanningen voort om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken tot wat absoluut vereist is.
  • De keten sluiten : Henkel ziet erop toe dat zijn productverpakkingen recycleerbaar zijn, nadat het product verbruikt werd, onder meer via partnerschappen om aangepaste recyclagesystemen in te voeren. De onderneming verkent nieuwe oplossingen zoals navulsystemen waarbij de consument dezelfde verpakking blijft hergebruiken. Henkel zoekt tot slot actief naar verpakkingsmaterialen die terug opgaan in de natuur, zoals biologisch afbreekbare materialen in overeenstemming met de internationale composteernormen.

Relaties met partners die zich mee achter duurzaam verpakken willen scharen

Vooruitgang in duurzaam verpakken zal maar mogelijk zijn in de mate dat organisaties samenwerken over de sectoren en de hele waardeketen heen. Daarom slaat Henkel de handen in elkaar met een waaier aan partners die willen innoveren in verpakkingsontwerp en in een verbeterde recyclage-infrastructuur. Zo werkt de onderneming mee binnen de New Plastics Economy, een initiatief van de Ellen MacArthur-stichting, die alle stakeholders bijeenbrengt om de toekomst van onze plastics te herdenken en te hertekenen en om steun op te bouwen voor de circulaire economie. Henkel is ook een partner van de Plastic Bank, een sociale onderneming die streeft naar minder plastics in de oceanen en tegelijk kansen creëert voor mensen in armoede, door ze plasticafval te laten inzamelen in ruil voor geld of andere vormen van dienstverlening én een schoner milieu. De ingezamelde plastics worden klaargemaakt voor recyclage.

Bijkomende informatie over Henkels aanpak en doelstellingen op het vlak van  duurzaam verpakken is te vinden op de volgende pagina: henkel.com/sustainability/positions/packaging.


* Met uitzondering van onze kleefproducten waar restjes een impact kunnen hebben op de recycleerbaarheid