16-aug-2018  Düsseldorf / Diutsland

Henkel zet goede prestatie neer in het tweede kwartaal ondanks aanzienlijke negatieve valuta-effecten

Henkel rapporteert sterke organische omzetgroei, verbetert marges verder en boekt hogere winst in het tweede kwartaal

  • Omzet stijgt tot nieuw record: € 5.143 miljoen, organische groei +3,5%
  • Gecorrigeerd bedrijfsresultaat* bereikt nieuw record: € 926 miljoen (+1,8%)
  • EBIT-marge* verder verbeterd: +20 basispunten tot 18,0%
  • Winst per preferent aandeel*: € 1,58 (+1,9%), zonder de invloed van valuta-effecten: +7,7%
  • Noord-Amerikaanse consumentenbusiness opnieuw op normale service levels
  • Henkel past vooruitzichten voor het boekjaar aan, rekening houdend met sterkere tegenwind van valuta en materiaalprijzen, en verwacht organische omzetgroei op groepsniveau van 2 - 4% (onveranderd), een EBIT*-marge van ongeveer 18% (eerder: meer dan 17,5%) en een groei van de winst per preferent aandeel* van 3 - 6% (eerder: 5 - 8%)

“Met een sterke organische groei realiseerde Henkel een goede ontwikkeling in het tweede kwartaal ondanks aanzienlijke negatieve valuta-effecten en hogere materiaalprijzen. We verhoogden de kwartaalomzet tot een nieuw record, verbeterden onze gecorrigeerde EBIT-marge verder en bereikten de hoogste gecorrigeerde kwartaalwinst ooit,” zei Henkel CEO Hans Van Bylen. “Onze Adhesive Technologies divisie boekte een zeer sterke organische groei, Laundry & Home Care rapporteerde een goede groei en de ontwikkeling van Beauty Care was eveneens positief.”

“We realiseerden organische omzetgroei in alle regio’s, met een zeer sterke prestatie in de opkomende markten en een goede ontwikkeling in de mature markten. Onze Noord-Amerikaanse consumentenbusinesses groeien opnieuw nu de service levels zijn genormaliseerd.”

“Net als in het eerste kwartaal werden we ook in het tweede kwartaal geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind van valuta en stijgende materiaalprijzen. Valuta-effecten hadden een negatieve impact op onze gerapporteerde omzet met 6,1% of ongeveer € 310 miljoen. Onze bedrijfswinst en winst per aandeel werden eveneens geïmpacteerd door valuta-effecten. Zonder de impact van valuta-effecten, leverden we een sterke operationele groei van de winst per preferent aandeel van 7,7%,” lichtte Hans Van Bylen toe.

Aangepaste vooruitzichten voor boekjaar 2018

Henkel heeft zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2018 aangepast. Het bedrijf bevestigt zijn verwachting wat betreft een organische omzetgroei van 2 tot 4% op groepsniveau. Henkel verwacht nu een organische omzetgroei binnen de divisie Adhesive Technologies van 4 tot 5% ten opzichte van de eerdere verwachting van 2 tot 4%. Voor de divisie Laundry & Home Care blijft Henkel bij zijn groeiverwachting van 2 tot 4%. Voor de divisie Beauty Care bevestigt Henkel zijn verwachting van een positieve organische omzetgroei van 0 tot 2%.

Wat betreft het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT), verwacht Henkel nu een stijging ten opzichte van vorig jaar tot ongeveer 18% ten opzichte van de eerdere verwachting van meer dan 17,5%. De drie divisies worden verwacht bij te dragen tot deze positieve prestatie. Rekening houdend met de ontwikkeling van valuta en materiaalprijzen, verwacht Henkel nu een stijging van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel tussen de 3 en de 6%, ten opzichte van de eerder verwachte stijging tussen de 5 en de 8%.

“De vooruitzichten benadrukken onze blijvende focus op duurzame winstgevende groei en we zijn geëngageerd om de verdere implementatie van onze strategische prioriteiten door te zetten,” zei Hans Van Bylen.

Omzet en winst in het tweede kwartaal van 2018

Met € 5.143 miljoen, bereikte de omzet in het tweede kwartaal van 2018 een nieuw record en groeide nominaal met 0,9% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017. De organische omzet, die geen rekening houdt met valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, toonde een sterke stijging van 3,5%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was goed voor 3,5%. Dit resulteert in een groei van 7%. Valuta-effecten hadden een negatieve impact van -6,1% op de omzet.

De divisie Adhesive Technologies boekte een erg sterke organische omzetgroei van 5,2%. In de divisie Beauty Care lag de organische omzet 0,4% hoger dan het tweede kwartaal van 2017. De divisie Laundry & Home Care boekte een mooie stijging in de organische omzet van 2,9%.

De omzetgroei werd mede ondersteund door een tweecijferige stijging in de digitale verkoop op groepsniveau, onder impuls van de bijzonder sterke prestatie in de consumentendivisies.

De opkomende markten zorgen opnieuw voor een bovengemiddelde bijdrage tot de organische groei van de groep, met een sterke stijging van de organische omzet met 5,4%. De mature markten bereikten een goede organische omzetgroei van 2,2%.

Met een organische omzetgroei van 0,1% toonde de omzet in West-Europa een stabiele ontwikkeling. Oost-Europa realiseerde een organische groei van 8,2%. In de regio Afrika/Midden-Oosten steeg de omzet organisch met 4,7%. Noord-Amerika boekte een organische omzetgroei van 4,9%. Latijns-Amerika realiseerde een organische groei van 6,3%, en in de regio Azië-Pacific steeg de omzet organisch met 1,9%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde met 1,8% van € 909 miljoen in het tweede kwartaal van 2017 tot een nieuw record van € 926 miljoen.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) steeg met 0,2 procentpunt tot 18,0%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 1,9% van € 1,55 naar € 1,58. De groei van de winst per preferent aandeel onderging een negatieve impact van valuta-effecten van -5,8%. Zonder de impact van valuta-effecten, steeg de winst per preferent aandeel met 7,7%.

Met 6,3%, lag de ratio netto bedrijfskapitaal/omzet boven het niveau van het tweede kwartaal van 2017 (5,2%).

Prestaties per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een erg sterke organische omzetgroei van 5,2% in het tweede kwartaal. Nominaal groeide de omzet met 2,6% tot € 2.432 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 1,5% en bereikte € 462 miljoen. Met 19,0%, lag de gecorrigeerde return on sales net onder het niveau op van het tweede kwartaal van vorig jaar.

De omzet van de divisie Beauty Care steeg organisch met 0,4%. Nominaal steeg de omzet met 3,8% en bereikte € 1.035 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 4,4% en bereikte € 187 miljoen. De gecorrigeerde return on sales verbeterde met 0,1 procentpunt tot 18,1%.

De divisie Laundry & Home Care genereerde een mooie organische omzetgroei van 2,9% voor het tweede kwartaal. Nominaal steeg de omzet tot € 1.664 miljoen na € 1.703 miljoen in het tweede kwartaal van vorig jaar. Met € 295 miljoen lag de gecorrigeerde bedrijfswinst 1,0% onder het niveau van het tweede kwartaal van 2017. De gecorrigeerde return on sales steeg met 0,4 procentpunten tot 17,9%.

Goede prestatie in de eerste helft van 2018

In de eerste jaarhelft van 2018, boekte Henkel een omzet van € 9.978 miljoen. De organische omzetgroei, die geen rekening houdt met de impact van valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, bedroeg 2,3%. Valuta-effecten verminderden de omzet met -7,4%.
De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 0,3% percent van € 1,763 miljoen tot € 1.768 miljoen.

De gecorrigeerde return on sales verbeterde van 17,4% tot 17,7%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel nam toe met 1,7% van € 2,96 tot    € 3,01. De winstgroei per preferent aandeel onderging een negatieve impact van valuta-effecten van -6,1%. Zonder de invloed van de valuta-effecten, steeg de winst per preferent aandeel met 7,8%.

In de eerste helft van 2018 realiseerde de divisie Adhesive Technologies een zeer sterke organische omzetgroei van 5,0%. De gecorrigeerde return on sales bedroeg 18,5%.

De omzet in onze consumentenbusinesses werd negatief beïnvloed door leveringsmoeilijkheden in Noord-Amerika. De divisie Beauty Care toonde een organische omzetontwikkeling die -2,0% onder het niveau lag van het eerste semester van 2017. Met 17,4% lag de gecorrigeerde return on sales op hetzelfde niveau als de eerste helft van 2017. De divisie Laundry & Home Care realiseerde een organische omzetgroei van 1,1%. De gecorrigeerde return on sales kende een sterke stijging van 17,4% tot 18,2%.

Op 30 juni 2018 was de netto financiële positie van Henkel € -3.597 miljoen (31 december 2017: € -3.225 miljoen).


* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.


Dit persbericht in het Nederlands is een vertaling van de originele versie in het Engels.