14-nov-2017  Düsseldorf / Duitsland

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

  • Zeer sterke nominale omzetgroei: +4,9% tot € 4.981 miljoen, sterke organische omzetgroei +3,0%
  • Verbetering EBIT-marge* tot nieuw recordniveau: +40 basispunten tot 18,0%
  • Aanzienlijke groei van de winst per preferent aandeel*: +8,5% tot € 1,54
  • Vooruitzichten voor het boekjaar: organische omzetgroei van 2 tot 4% en stijging van de EBIT-marge* tot meer dan 17,0% bevestigd, verwachting van de winst per preferent aandeel* verhoogd tot een stijging met ongeveer 9%

“Henkel heeft sterk gepresteerd in het derde kwartaal. In een meer en meer uitdagende marktomgeving, hebben we onze omzet en winst verder verbeterd. De drie divisies hebben elk bijgedragen tot deze positieve ontwikkeling. We boekten een sterke organische omzetgroei van 3%, terwijl de nominale omzet met zo’n 5% toenam,” zei Henkel CEO Hans Van Bylen. “We realiseerden een aanzienlijke stijging van onze gecorrigeerde bedrijfswinst en onze gecorrigeerde EBIT-marge bereikte een nieuw record van 18%. We verwezenlijkten een aanzienlijke groei van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel. Bovendien hebben we met succes drie overname-projecten afgerond, die ons portfolio aanzienlijk zullen versterken.”

“We verwachten een aanhoudend volatiele en onzekere marktomgeving. Valutaschommelingen zullen een toenemend negatieve impact hebben. De moeilijke omstandigheden in de consumentenmarkt zullen waarschijnlijk verder aanhouden. We zijn sterk geëngageerd om onze succesvolle ontwikkeling verder te zetten en onze strategische prioriteiten te implementeren,” zei Hans Van Bylen.

Henkel bevestigt zijn omzetverwachting voor het volledige boekjaar 2017. Ondanks de toenemend negatieve impact van valutaschommelingen, heeft Henkel zijn verwachting van de winst per preferent aandeel verhoogd. “We verwachten nog steeds een organische omzetgroei van 2 à 4% op groepsniveau en een stijging van onze gecorrigeerde EBIT-marge tot boven 17,0%. Wat betreft de gecorrigeerde winst per preferent aandeel verwachten we nu een stijging van rond de 9%,” zei Hans Van Bylen.

Omzet en winst in het derde kwartaal van 2017

In het derde kwartaal groeide de omzet nominaal met 4,9% tot € 4.981 miljoen. Valutaschommelingen hadden een negatief effect van 4,2% op de omzet. Acquisities en desinvesteringen waren goed voor 6,1 % van de omzetgroei. De organische omzet, of de omzet zonder de impact van valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, kende een sterke stijging van 3,0%.

De divisie Adhesive Technologies rapporteerde een zeer sterke organische omzetgroei van 4,9 %. De divisie Beauty Care kende een positieve organische groei van 0,5%. De divisie Laundry & Home Care boekte een stijging in organische omzet van 1,8%.

De opkomende markten zorgden opnieuw voor een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep, met een bijzonder sterke organische omzetgroei van 5,0%. De mature markten boekten een positieve organische omzetgroei van 1,5%.

In de regio West-Europa lag de organische omzet op hetzelfde niveau als vorig jaar. Alle andere regio’s boekten organische omzetstijgingen: In Oost-Europa nam de omzet toe met 4,8%. De regio Afrika/Midden-Oosten kende een omzetgroei van 3,2%. Noord-Amerika realiseerde een groei van 3,2%. Latijns-Amerika groeide met 2,8% en de regio Azië-Pacific met 6,4%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 7,1% tot € 897 miljoen. De drie divisies droegen elk bij tot deze groei.
De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) klom met 0,4 procentpunt tot 18,0%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 8,5% van € 1,42 naar € 1,54.

De ratio netto bedrijfskapitaal/omzet steeg met 0,4 procentpunt boven het niveau van het vorige jaar en bereikte 5,6%.

Resultaten per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een zeer sterke organische omzetgroei van 4,9% in het derde kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 4,5% tot € 2.373 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 5,5% en bereikte €454 miljoen. De gecorrigeerde return on sales kende een mooie stijging tot 19,1%.

De divisie Beauty Care rapporteerde een positieve organische omzetgroei van 0,5% in het derde kwartaal. Nominaal lag de omzet onder het niveau van vorig jaar en bereikte € 941 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst kende een positieve toename van 0,5% en bereikte € 171 miljoen. De gecorrigeerde return on sales kende een zeer sterke stijging tot 18,1%.

De divisie Laundry & Home Care boekte een positieve organische omzetgroei van 1,8% in het derde kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 10,6% tot € 1,636 miljoen in vergelijking met vorig jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 10,9% naar € 294 miljoen. De gecorrigeerde return on sales lag op hetzelfde niveau als vorig jaar en bedroeg 17,9%. 

Strategische overnames voor verdere versterking productportfolio

Met de succesvolle afronding van de acquisities van de wereldwijde business van Darex Packaging Technologies, de Sonderhoff Group en Nattura Laboratorios, heeft Henkel zijn portfolio verder versterkt.

Sterke prestatie in de eerste 9 maanden van 2017

Voor de eerste keer overschreed de omzet over 9 maanden de kaap van de € 15 miljard en steeg deze met 9,3% tot € 15.143 miljoen. De organische omzet of de omzet zonder de impact van valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, kende een sterke stijging met 3,1%. De drie divisies droegen elk bij tot dit resultaat.

De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 10,5% van € 2.407 miljoen tot € 2.660 miljoen. De gecorrigeerde return on sales verbeterde van 17,4% tot 17,6%. De gecorrigeerde winst per preferent aandeel nam toe met 10,0% van € 4,09 tot € 4,50.

Tijdens de eerste 9 maanden van 2017 tekende de divisie Adhesive Technologies een zeer sterke organische omzetgroei op van 4,6%. De gecorrigeerde return on sales nam sterk toe tot 18,8%. De divisie Beauty Care boekte een positieve organische omzetgroei van 0,9%. De gecorrigeerde return on sales nam sterk toe tot 17,6%. De divisie Laundry & Home Care kende een mooie organische omzetgroei van 2,2%. De gecorrigeerde return on sales bedroeg 17,6%.

Op 30 september 2017 was de netto financiële positie van Henkel € - 3.336 miljoen (op 31 december 2016: € - 2.301 miljoen). De wijziging ten aanzien van het eind van 2016 was vooral toe te schrijven aan betalingen voor acquisities.

Verbeterde vooruitzichten voor boekjaar 2017

Henkel past de vooruitzichten voor het boekjaar 2017 aan. Henkel bevestigt zijn verwachting voor een organische omzetgroei van 2 tot 4% voor de Henkel Groep. Henkels verwachtingen voor de organische omzetgroei bedragen nu 4 tot 5% voor de divisie Adhesive Technologies, 0 tot 1% voor de divisie Beauty Care en ongeveer 2% voor de divisie Laundry & Home Care. Wat betreft de gecorrigeerde return on sales (EBIT) blijft Henkel een stijging verwachten ten opzichte van het vorige boekjaar tot meer dan 17,0%. Op basis van zijn sterke bedrijfsprestaties past Henkel zijn verwachting voor de gecorrigeerde winst per preferent aandeel aan en verwacht het nu een stijging van ongeveer 9%.


Dit persbericht is een vertaling van het originele Engelse persbericht. Om de volledige Engelse versie te lezen, klik hier.

* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.