Menu
Zoeken

10-aug-2017  Düsseldorf / Duitsland

Vooruitzichten voor boekjaar 2017 bevestigd

Henkel boekt sterk resultaat in het tweede kwartaal

  • Aanzienlijke nominale omzetgroei: +9,6% naar € 5.098 miljoen, mooie organische groei +2.2%
  • Tweecijferige stijging van het bedrijfsresultaat*: +11,0% naar € 909 miljoen
  • Verdere verbetering EBIT-marge*: +20 basispunten naar 17,8%
  • Uitstekende winstgroei per preferent aandeel*: +10,7% naar € 1,55

“Henkel heeft uitstekend gepresteerd in het tweede kwartaal. De kwartaalomzet, de gecorrigeerde bedrijfswinst en de EBIT-marge alsook de winst per preferent aandeel bereikten een recordniveau. De drie divisies hebben elk bijgedragen tot deze positieve ontwikkeling,” zei Henkel CEO Hans Van Bylen. “De omzet steeg aanzienlijk tot ongeveer € 5,1 miljard. We hebben onze gecorrigeerde bedrijfswinst verder verbeterd, samen met onze gecorrigeerde EBIT-marge. De gecorrigeerde winst per preferent aandeel kende een tweecijferige groei. Dit is een sterke prestatie in een uiterst uitdagende marktomgeving.”

“We verwachten een verdere volatiele en onzekere marktomgeving doorheen het jaar. Waarschijnlijk zullen de valutaschommelingen aanhouden en we verwachten niet dat de moeilijke omstandigheden in de consumentenmarkt zullen veranderen. We zijn sterk geëngageerd om onze succesvolle ontwikkeling verder te zetten en onze strategische prioriteiten te implementeren,” zei Hans Van Bylen.

“We bevestigen onze vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2017. We verwachten een organische omzetgroei van 2 à 4%. We verwachten dat onze gecorrigeerde EBIT-marge zal stijgen tot boven 17,0% en dat de gecorrigeerde winst per preferent aandeel 7 tot 9% zal groeien.”

Omzet en winst in het tweede kwartaal van 2017

De omzet voor het tweede kwartaal van 2017 bereikte met € 5.098 miljoen een nieuw record en steeg nominaal met 9,6% ten opzichte van vorig jaar. Acquisities en desinvesteringen waren goed voor 7,4% van deze groei, hoofdzakelijk als gevolg van de acquisitie van The Sun Products Corporation. Valuta-effecten waren globaal genomen neutraal. De organische omzet, of de omzet zonder de impact van valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, kende een mooie stijging van 2,2%.

De divisie Adhesive Technologies rapporteerde een sterke organische omzetgroei van 3,4%. In de Divisie Beauty Care lagen de resultaten op het niveau van vorig jaar. De divisie Laundry & Home Care boekte een mooie stijging in organische omzet van 2,1%.

De opkomende markten zorgden opnieuw voor een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep, met een bijzonder sterke organische omzetgroei van 4,7%. De mature markten boekten een positieve organische omzetgroei van 0,5%.

In een aanhoudend uitdagende marktomgeving die gekenmerkt wordt door hoge promotionele en prijsdruk, rapporteerde de regio West-Europa een licht negatieve organische omzetgroei van -1,2%. Alle andere regio’s slaagden erin organische omzetstijgingen te boeken: In Oost-Europa nam de omzet toe met 5,2%. De regio Afrika/Midden-Oosten kende een omzetgroei van 1,1%. Noord-Amerika realiseerde een groei van 3,2%. Latijns-Amerika groeide met 6,1% en de regio Azië-Pacific met 4,8%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 11,0% tot € 909 miljoen. De drie divisies droegen elk bij tot deze groei.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) klom met 0,2 procentpunt tot 17,8%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 10,7% van € 1,40 naar € 1,55.

De ratio netto bedrijfskapitaal/omzet steeg met 0,1 procentpunt naar 5,2%.

Resultaten per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een sterke organische omzetgroei van 3,4% in het tweede kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 3,5% naar een nieuw recordniveau van €2.370 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 6,6% en bereikte €455 miljoen. De gecorrigeerde return on sales kende een sterke stijging en bereikte een recordniveau van 19,2%.

De divisie Beauty Care rapporteerde een organische omzet die op gelijke hoogte ligt als vorig jaar. Nominaal steeg de omzet met 0,9% tot € 997 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg sterk met 4,3% tot € 180 miljoen. De gecorrigeerde return on sales kende eveneens een sterke stijging tot 18,0%, een nieuw record.  

De divisie Laundry & Home Care boekte een goede organische omzetgroei van 2,1% in het tweede kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 26,6% tot €1.703 miljoen in vergelijking met vorig jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 22,2% naar €298 miljoen. De acquisitie van The Sun Products Corporation leverde een aanzienlijke bijdrage tot zowel de omzet als de bedrijfswinst. De gecorrigeerde return on sales bedroeg 17,5%. 

Strategische overnames voor verdere versterking productportfolio

Met de succesvolle afronding van de acquisities van de wereldwijde business van Darex Packaging Technologies en de Sonderhoff Group aan het begin van het derde kwartaal, heeft Henkel zijn Adhesive Technologies business verder weten te versterken en zijn portfolio op het vlak van technologie aangevuld.

Sterke omzetcijfers in de eerste helft van 2017

Voor de eerste keer oversteeg de halfjaarlijkse omzet de kaap van de € 10 miljard en nam toe met 11,5% tot € 10.162 miljoen. De organische omzetgroei – i.e. gecorrigeerd voor valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen -  bedroeg 3,1%. De drie divisies droegen elk bij tot dit resultaat.

De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 12,3% van €1.570 miljoen tot 1.763 miljoen.

De gecorrigeerde return on sales verbeterde van 17,2% tot 17,4%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel nam toe met 10,9% of 29 eurocent van € 2,67 tot € 2,96.

In de eerste helft van 2017 tekende de divisie Adhesive Technologies een sterke organische omzetgroei op van 4,4%. De gecorrigeerde return on sales nam sterk toe tot 18,6%. De divisie Beauty Care boekte een positieve organische omzetgroei van 1,1%. De gecorrigeerde return on sales nam sterk toe tot 17,4%. De divisie Laundry & Home Care kende een mooie organische omzetgroei van 2,5%. De gecorrigeerde return on sales bedroeg 17,4%.

Op 30 juni 2017 was de netto financiële positie van Henkel € - 2,342 miljoen (op 31 december 2016: € - 2,301 miljoen).

Vooruitzichten voor 2017 bevestigd

Henkel bevestigt de vooruitzichten voor het boekjaar 2017. Henkel verwacht een organische omzetgroei te genereren van 2 tot 4% met een verwachte organische omzetgroei van elke divisie binnen deze bandbreedte. Voor wat betreft de gecorrigeerde return on sales ‏(EBIT) verwacht Henkel een stijging naar meer dan 17,0% ten opzichte van het vorige boekjaar. Henkel verwacht een stijging van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel tussen de 7 en 9%.

* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten

Dit persbericht is een vertaling van het originele Engelse persbericht. Om de volledige Engelse versie te lezen, klik hier.


Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.