• Henkel Benelux
  • Contact
  • Voeg toe aan Mijn
    Favorieten
  • Deel
Menu
Zoeken

11-mei-2017  Düsseldorf / Duitsland

Vooruitzichten voor boekjaar 2017 bevestigd

Henkel zet sterke prestatie neer in het eerste kwartaal

  • Voor het eerst omzet boven € 5 miljard met een stijging naar € 5.064 miljoen: nominale groei +13,6%, organische groei +4,0%
  • Tweecijferige stijging van bedrijfsresultaat*: +13,8% naar € 854 miljoen
  • Verdere verbetering EBIT-marge*: +10 basispunten naar 16,9%
  • Uitstekende winstgroei per preferent aandeel*: +11,0% naar € 1,41

“Henkel heeft sterk gepresteerd tijdens het eerste kwartaal in een erg uitdagende marktomgeving. De consumentenmarkten werden getekend door een toenemende druk op het vlak van promoties en prijzen. We waren in staat een aanzienlijke toename van omzet en winst te realiseren en de gecorrigeerde return on sales verder te verhogen. De kwartaalomzet oversteeg voor het eerst de kaap van € 5 miljard. De gecorrigeerde bedrijfswinst bereikte eveneens een recordniveau. De drie divisies en alle regio’s droegen bij tot de succesvolle ontwikkeling en de hoge kwaliteit van de winst,” zei Henkel CEO Hans Van Bylen.

“Deze sterke prestatie werd aangedreven door onze merken en innovaties met leidende marktposities, onze verscherpte focus op onze klanten en consumenten, de versnelling van onze digitalisering en ons uiterst toegewijde wereldwijde team,” voegde Hans Van Bylen toe. “We hebben onze productportefeuille verder versterkt en we hebben overeenkomsten voor twee belangrijke acquisities ondertekend.”

Over het huidige boekjaar 2017 zei Hans Van Bylen: “We verwachten een aanhoudend volatiele en onzekere marktomgeving. Valutaschommelingen zullen aanhouden en de prijzen voor grondstoffen zullen stijgen. We verwachten ook dat de promotionele en prijsdruk in de consumentenmarkten verder opgevoerd zal worden. Desondanks blijven wij inzetten op verder succes tijdens dit boekjaar.”

In deze uitdagende marktomstandigheden bevestigde Henkel de vooruitzichten voor het huidige boekjaar: “We verwachten een organische omzetgroei van 2 à 4%. We verwachten dat onze gecorrigeerde EBIT-marge zal stijgen tot boven 17,0% en dat de gecorrigeerde winst per preferent aandeel met 7 à 9% zal stijgen,” aldus Hans Van Bylen.

Omzet en winst in het eerste kwartaal van 2017

De omzet voor het eerste kwartaal van 2017 bereikte met € 5.064 miljoen een nieuw record en steeg nominaal met 13,6% ten opzichte van vorig jaar. Positieve valuta-effecten waren goed voor 1,1% van deze groei. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen bedroeg 8,5%, vooral dankzij de acquisitie van The Sun Products Corporation. De organische omzet, die geen rekening houdt met valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, kende een sterke stijging van 4,0%.

De organische omzetgroei werd gegenereerd door alle divisies. De divisie Adhesive Technologies rapporteerde een sterke organische omzetgroei van 5,5%. De divisie Beauty Care realiseerde een mooie organische omzetgroei van 2,3%. De divisie Laundry & Home Care boekte een sterke stijging van de organische omzet met 3,0%.

Met een zeer sterke organische omzetgroei van 6,7% leverden de opkomende markten opnieuw een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep. De mature markten boekten een goede organische omzetgroei van 2,1%.

Henkel realiseerde een organische omzetgroei in alle regio’s: In West-Europa steeg de omzet met 1,8%. Oost-Europa groeide met 4,4%. De regio Afrika/Midden-Oosten boekte een omzetstijging van 2,2%. De omzet in Noord-Amerika nam toe met 2,9%. Latijns-Amerika realiseerde een groei van 8,2% en de omzet in de regio Azië-Pacific steeg met 9,1%.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 13,8% tot € 854 miljoen. De drie divisies droegen bij tot deze sterke prestatie.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) steeg met 0,1 procentpunt tot 16,9%.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel groeide met 11,0 % van € 1,27 naar € 1,41.

De ratio netto bedrijfskapitaal/omzet steeg met 0,5 procentpunt naar 4,9%.

Op 1 maart 2017 was de netto financiële positie van Henkel € -1,961 miljoen (31 december 2016: € -2,301 miljoen). De verbetering ten opzichte van eind 2016 was vooral toe te schrijven aan positieve vrije cash flow.

Prestaties per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een erg sterke organische omzetgroei van 5,5% in het eerste kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 7,1% tot € 2.295 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst groeide met 10,5% en bereikte € 415 miljoen. Gecorrigeerde return on sales steeg sterk tot 18,1%.

De divisie Beauty Care rapporteerde een goede organische omzetstijging van 2,3% voor het eerste kwartaal. Nominaal groeide de omzet met 6,4% tot € 1.011 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst bereikte € 169 miljoen, een stijging van 7,4% ten opzichte van vorig jaar. De gecorrigeerde return on sales kende een flinke stijging tot 16,7%.

De divisie Laundry & Home Care boekte een sterke organische omzetstijging van 3,0% voor het eerste kwartaal. De divisie rapporteerde een nominale omzetstijging met 29,5% tot € 1.726 miljoen, in vergelijking met vorig jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 22,8% tot € 298 miljoen terwijl de gecorrigeerde return on sales 17,3% bedroeg. De overname van The Sun Products Corporation leverde een significante bijdrage aan zowel omzet als bedrijfswinst.

Strategische overnames voor verdere versterking productportfolio

Henkel ondertekende een overeenkomst voor de overname van de wereldwijde Darex Packaging Technologies business van GCP Applied Technologies en een overeenkomst voor de overname van het Mexicaanse bedrijf in haarverzorging, Nattura Laboratorios.

Vooruitzichten voor 2017 bevestigd

Henkel bevestigt de vooruitzichten voor het boekjaar 2017. Henkel verwacht een organische omzetgroei van 2 tot 4% en een organische omzetgroei binnen deze bandbreedte van elke divisie. Voor wat betreft de gecorrigeerde return on sales ‏(EBIT) verwacht Henkel een stijging naar meer dan 17,0% ten opzichte van het vorige boekjaar. Henkel verwacht een stijging van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel tussen de 7 en 9%.


Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.

* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten

Dit persbericht is een vertaling van het originele Engelse persbericht. Om de volledige Engelse versie te lezen, klik hier.