Duurzame verpakkingen

Ze beschermen de producten waar we van houden en geven informatie over hoe we ze veilig en verantwoord kunnen gebruiken - maar verpakkingen moeten onderdeel worden van een circulaire economie.

Onze verpakkingsstrategie: Sterke focus, ambitieuze doelstellingen

Bij Henkel zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van verpakkingen. Wij zetten ons in voor het bevorderen van duurzaamheid en brengen dit engagement tot leven via een reeks ambitieuze doelstellingen. Onze strategie is gebouwd rond het concept van de circulaire economie en richt zich op het gebruik van materialen uit duurzame bronnen en een slim ontwerp om de kringloop te sluiten – ten voordele van mens en planeet.

Ambitious packaging targets - Thumbnail

Nieuwe verpakkingsdoelstellingen voor 2025

  • 100 procent van Henkels verpakkingen zal recycleerbaar of herbruikbaar zijn.
  • Wij streven ernaar de hoeveelheid nieuwe kunststoffen uit fossiele bronnen in onze consumentenproducten met 50 procent te verminderen. Wij zullen dit bereiken door het aandeel gerecycleerd plastic te verhogen tot meer dan 30 procent, door het plasticvolume te verminderen en door in toenemende mate kunststoffen op biologische basis te gebruiken.
  • Wij willen helpen voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt. Om dit te bereiken, steunen wij initiatieven voor afvalinzameling en recycling. Wij investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om kringlooprecycling te bevorderen, en wij willen contact mogelijk maken met meer dan 2 miljard consumenten per jaar door gerichte informatie over recycling te verstrekken.

*Uitsluiting van producten waarvan de ingrediënten of residuen de recycleerbaarheid kunnen beïnvloeden of de recyclingstromen kunnen vervuilen.

Daarnaast streven we ernaar dat 100% van het papier en karton dat we gebruiken, gemaakt is van gerecycleerd materiaal of, waar nieuwe vezels nodig zijn, van verse vezels afkomstig uit duurzame bosbouw. Wij streven ernaar meer dan 1 miljard consumenten te bereiken met gerichte informatie over recycling.

Partnerschappen langs de waardeketen: Samen sterker

Onze inspanningen om deze doelstellingen te bereiken, worden tot leven gebracht door een sterke samenwerking met partners uit alle sectoren om innovatie in verpakkingsontwikkeling te stimuleren. 

  • New Plastics Economy: dit initiatief wordt geleid door de Ellen MacArthur Foundation en brengtstakeholders samen om de toekomst van plastic opnieuw te overdenken en een impuls te geven aan een circulaire economie.
  • Alliance To End Plastic Waste: Henkel is stichtend lid van deze wereldwijde alliantie die als doel heeft oplossingen te promoten die een einde maken aan plastic afval in het milieu, vooral in de oceaan.
  • Recyclate Forum: dit initiatief wil consumenten bewuster maken van de circulaire economie en bestaat uit meer dan 40 leden, zoals retailers, fabrikanten, afvalverwerkingsbedrijven, verpakkingsproducenten en politici.
  • Europees Pact voor Kunststoffen en Amerikaans Pact voor Kunststoffen: Henkel ondertekende pacten voor kunststoffen, zowel in de VS als in Europa. Deze twee regionale overeenkomsten, die wij als een van de eerste partners hebben ondertekend, brengen regeringen en bedrijven samen om samen te werken aan een circulaire economie waarin plastic steeds opnieuw wordt gebruikt.
  • CEFLEX: Henkel is ook stichtend lid van CEFLEX, een consortium van meer dan 130 Europese bedrijven en organisaties dat flexibele verpakkingen - die meestal bestaan uit meerdere lagen film of folie die vaak moeilijk te scheiden zijn - gemakkelijker recycleerbaar wil maken.

Daarnaast werken wij samen met verschillende organisaties die werken aan de verbetering van de recyclinginfrastructuur, met name in ontwikkelingslanden, waar vaak geen geschikte systemen bestaan voor het recycleren van verpakkingsmaterialen. In dit verband werden wij in 2017 het eerste wereldwijde fast moving consumer goods-bedrijf om samen te werken met de Plastic Bank: De sociale onderneming wil het plastic in de oceaan verminderen en kansen bieden aan mensen in armoede door hen de kans te geven geld of diensten te verdienen door plastic afval uit het milieu te verwijderen.

Wat er komen gaat: Duurzamer worden

Verpakkingen veranderen voortdurend onder invloed van innovatieve nieuwe ontwerpen en veranderende consumentenverwachtingen. Deze voortdurende transformatie biedt interessante mogelijkheden om de negatieve milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren. Bij Henkel zetten onze experts zich in om de mogelijkheden te onderzoeken om verpakkingen duurzamer te maken - om de producten waar we van houden te beschermen en tegelijkertijd een betere bijdrage aan de planeet te leveren.