Mijn Favorieten

Duurzaamheid

Wij willen een leider zijn in duurzaamheid is één van de bedrijfswaarden van Henkel. De balans bewaren tussen economisch succes, bescherming van het milieu en sociale verantwoordelijkheid, vormt al decennialang de basis van zijn bedrijfscultuur. Als koploper op het gebied van duurzaamheid, streven we ernaar om nieuwe oplossingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te ontwikkelen. Tegelijkertijd blijven we ons bedrijf op verantwoordelijke wijze vormgeven en ons economische succes verhogen. Deze ambitie heeft betrekking op alle activiteiten van het bedrijf en wordt ondersteund door bijna vijftigduizend medewerkers over de hele wereld. Zij hebben de principes van duurzame ontwikkeling omarmd in hun dagelijks werk, denken en handelen ernaar.

Duurzaamheidsstrategie 2030: meer bereiken met minder

De wereld staat voor enorme uitdagingen: de wereldwijde menselijke voetafdruk is nu al groter dan de hulpbronnen van de planeet kunnen dragen. Tegen het jaar 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid tot ongeveer negen miljard. De bijbehorende versnelling van wereldwijde, economische activiteiten leidt tot toenemende consumptie en uitputting van grondstoffen. De strijd om natuurlijke hulpbronnen zal de komende decennia toenemen. Aangezien de kwaliteit van leven en consumptie opgeven geen realistische oplossing is, heeft Henkel de ‘Vision 2050’ van de World Business Council for Sustainable Development als basis genomen van zijn strategie – ‘In 2050 leven ongeveer 9 miljard mensen goed en dit binnen de grondstofbeperkingen van de planeet’ Dit houdt in: mensen helpen goed te leven door waarde te genereren en daarbij minder hulpbronnen gebruiken en minder uitstoot veroorzaken.

Daarom is de duurzaamheidsstrategie van Henkel gericht op het idee van ‘meer bereiken met minder’. Daarnaast zijn onze duurzaamheidsactiviteiten terug te brengen op zes kerndomeinen: ‘prestatie’, ‘sociale vooruitgang’, ‘energie en klimaat’, ‘materialen en afval’, ‘water en afvalwater’, en ‘veiligheid en gezondheid’. Deze domeinen weerspiegelen de uitdagingen van duurzame ontwikkeling met betrekking tot de activiteiten van Henkel. Henkel wil meer waarde creëren – voor zijn klanten en consumenten, voor de gemeenschappen waarin het actief is, en voor het bedrijf zelf – en tegelijkertijd zijn ecologische voetafdruk verkleinen. Om dit te bereiken zijn nieuwe innovaties, producten en technologieën nodig, die de kwaliteit van leven verbeteren en minder hulpbronnen gebruiken. Henkel bouwt voort op decennialange ervaring in duurzame ontwikkeling en werkt samen met leveranciers, klanten en consumenten voor de ontwikkeling van haalbare oplossingen voor de toekomst.

Henkels doel voor 2030: onze efficiëntie verdrievoudigen

Tot jaar 2030 is het Henkels doel de waarde die het bedrijf creëert met zijn activiteiten te verdrievoudigen ten opzichte van zijn ecologische voetafdruk. Henkel noemt deze ambitie om drie keer zo efficiënt te worden: ‘Factor 3’. Een manier om dit doel te bereiken, is de waarde die Henkel creëert te verdrievoudigen en daarbij de voetafdruk op hetzelfde niveau te houden. Of Henkel verkleint de ecologische voetafdruk tot een derde van het huidige niveau. Dan behaalt het bedrijf de ‘Factor 3’-verbetering in efficiëntie door dezelfde waarde te leveren. In de meeste gevallen benadert Henkel dit van beide kanten: het gebruik van hulpmiddelen verminderen en tegelijkertijd de waarde vergroten.

Om dit doel te bereiken, is het aan Henkel om zijn efficiëntie te verbeteren met gemiddeld vijf tot zes procent per jaar. Voor de vijf jaar tussen 2011 en 2015 had Henkel zichzelf tussentijdse doelen gesteld om de ecologische voetafdruk met dertig procent te verbeteren. Deze doelen zijn destijds bereikt. Met het twintigjarendoel in gedachten heeft het bedrijf nieuwe tussentijdse doelen gesteld voor 2020. In de tussentijd streeft Henkel ernaar om de relatie tussen gecreëerde waarde en de ecologische voetafdruk met 75 procent te verbeteren (ten opzichte van basisjaar 2010) tegen het eind van 2020.

Duurzaamheidskerndomeinen met doelen

Afbeeldingen

Video’s

Views:

25-2-16

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

Diensten & Downloads

Meer informatie