Mijn Favorieten

6-apr-2017  Düsseldorf / Duitsland

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2017

“Henkel goed gepositioneerd voor de toekomst”

  • Nieuw record: voorgestelde dividenden stijgen met meer dan tien procent
  • Henkel 2020+: duidelijke ambities en strategische prioriteiten
  • Vooruitzichten 2017 bevestigd ondanks uitdagende marktomstandigheden

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Henkel heeft CEO Hans Van Bylen de belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar 2016 gepresenteerd. Hij schetste de strategische richting en prioriteiten voor de komende jaren en ging in op de vooruitzichten voor het huidige boekjaar.

Hans Van Bylen belichtte de sterke prestaties van Henkel in het boekjaar 2016. Aandeelhouders kunnen een recorddividend tegemoetzien. “2016 was een erg succesvol jaar voor Henkel. In een uitdagende marktomgeving boekten we nieuwe omzet- en winstrecords. Ik wil alle medewerkers wereldwijd, die hieraan een significante bijdrage leverden, van harte bedanken”, zei Hans Van Bylen, die vorig jaar in mei werd benoemd tot CEO.

Dr. Simone Bagel-Trah, voorzitter van de Raad van Toezicht en de Commissie van Aandeelhouders, bedankte de directie en alle medewerkers voor hun grote inzet in 2016.

Voorgestelde dividenden naar een nieuw record

De voorgestelde dividenden voor beide aandelenklassen stegen met € 0,15 naar € 1,62 voor preferente aandelen en € 1,60 voor gewone aandelen, een stijging van meer dan 10 procent in vergelijking met vorig jaar. “Dit is het hoogst uitbetaalde dividend ooit”, zei Hans Van Bylen. “De uitbetalingsratio blijft ongeveer op 30 procent, wat zorgt voor een solide financiële basis die ons in staat stelt verder te investeren in groei en het blijven creëren van duurzame waarde.”

“Henkel 2020+”: focus op winstgevende groei

Hans Van Bylen schetste ook de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf en de strategische prioriteiten voor de komende jaren. “Henkel is goed gepositioneerd voor de toekomst. Om succesvol te blijven, ontwikkelden we in de loop van vorig jaar concrete ambities en strategische prioriteiten tot 2020 en daarna.”

“We willen meer winstgevende groei realiseren in de komende jaren. Om dat te bereiken hebben we het voornemen om ons nog sterker te richten op onze klanten en consumenten, en willen we ook innovatiever, flexibeler en digitaler worden. Tegelijkertijd stimuleren we duurzaamheid in de gehele waardeketen en versterken we onze langdurige en internationaal erkende rol op het gebied van duurzaamheid”, aldus Hans Van Bylen.

“We hebben tevens vier financiële prestatie-indicatoren gedefinieerd. Tot 2020 willen we een organische omzetgroei bereiken van gemiddeld 2 tot 4 procent. Voor de aangepaste winst per preferent aandeel is het doel een samengestelde jaarlijkse groei van 7 tot 9 procent. Daarnaast willen onze aangepaste EBIT-marge en onze vrije cashflow continu verbeteren”, zei Hans Van Bylen.

De vier strategische prioriteiten waar Henkel zich de komende jaren op richt zijn groei doorzetten, digitalisering versnellen, flexibiliteit verhogen en investeren in groei. In combinatie met de algemene bedrijfswaarden geven deze prioriteiten Henkel richting om nog competitiever en succesvoller te zijn op weg naar 2020 en de periode daarna.

Bevestiging van de vooruitzichten voor het boekjaar 2017

Hans Van Bylen bevestigde de vooruitzichten voor het boekjaar 2017, die al waren aangekondigd tijdens de jaarlijkse resultatenconferentie. “Wij verwachten een organische omzetgroei tussen de 2 en 4 procent met een gecorrigeerde EBIT-marge die stijgt naar 17,0 procent en een aangepaste winst per preferent aandeel tussen de 7 en 9 procent.”