Mijn Favorieten

Strategie

Views:

25-2-16

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

Meer waarde creëren voor onze klanten en consumenten, voor de gemeenschappen waarin we actief zijn, en voor ons bedrijf – terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dit is het idee dat ten grondslag ligt aan onze duurzaamheidsstrategie en aanverwante ambitieuze doelstellingen.

Lange tijd leken groei en het gebruik van grondstoffen hand in hand te gaan; het leek onmogelijk om het één te bereiken zonder het ander. Groei van de wereldbevolking en hogere levensstandaarden, betekende het verbruik van steeds meer grondstoffen. Tegen het jaar 2050 zullen er naar verwachting negen miljard mensen leven op onze aarde, dus deze trend zal niet snel veranderen. Het gebruik van grondstoffen neemt de komende decennia alleen maar toe, aangezien natuurlijke grondstoffen als fossiele brandstoffen en water, veel sneller verbruikt worden dan de aarde ze kan blijven produceren.

Hoewel deze ontwikkelingen een uitdaging zijn voor de toekomst, bieden ze ook grote kansen: meer innoveren en meer bereiken met minder, zal noodzakelijk zijn om duurzaam te worden. We hebben oplossingen nodig die mensen een fijn leven laten leiden, maar toch steeds minder materialen zullen laten gebruiken. Dit idee ligt aan de basis van Henkel’s duurzaamheidsstrategie: we streven ernaar om nieuwe manieren te vinden om de levenskwaliteit te verbeteren, zonder daarvoor meer grondstoffen te verbruiken. We willen onze producten en oplossingen verbeteren met behulp van innovaties en door slim te denken – om meer waarde te creëren tegen een kleinere ecologische voetafdruk. 

Waarde en definitie

In 2030 drie keer zo efficiënt

Onze bijdrage in zes gebieden

Sociale vooruitgang

Als lokale werkgever en zakenpartner, leveren we een belangrijke bijdrage aan de sociale vooruitgang van de maatschappij als geheel: we zorgen voor banen met eerlijke arbeidsvoorwaarden, geven voortdurend trainingen aan onze werknemers en klanten, en waarderen de diversiteit van ons personeelsbestand. We kopen goederen en diensten in, werken als partner samen met onze leveranciers, en wisselen kennis en technologieën uit. Ook ondersteunen we de sociale betrokkenheid van onze werknemers. Op deze manier stimuleren we economische groei op regionale schaal, en sociale gelijkheid wereldwijd.

Prestaties

Hoge kwaliteit en uitstekende prestaties zijn de primaire waardeproposities van onze merken en technologieën, en de basis van ons economische succes. We focussen ons daarom op het ontwikkelen van producten die nog beter presteren op het gebied van kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, levensduur, of kostenefficiëntie. We verbeteren ook de waardeproposities naar onze klanten en consumenten, door ze in staat te stellen zelf beter te presteren op het gebied van duurzaamheid.

Veiligheid en gezondheid

Bij Henkel hebben veiligheid en gezondheid van werknemers, omwonenden, klanten en consumenten altijd de hoogste prioriteit. We verkopen veilige producten die geen invloed hebben op de gezondheid van klanten, noch op het milieu. De veiligheid en milieuvriendelijkheid van onze producten en technologieën voldoen aan erkende wetenschappelijke criteria, en zijn in elke fase van de productlevenscyclus gebaseerd op assurance-programma’s.

Water en afvalwater

We streven ernaar om waterefficiënte producten en technologieën te creëren, waardoor ook onze klanten en consumenten wereldwijd waterbronnen helpen beschermen. Onze consumentenproducten die na gebruik in het rioolsysteem terechtkomen, zoals reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen of shampoos, zijn geoptimaliseerd op biologische afbreekbaarheid zodat ze de kwaliteit van oppervlaktewater niet aantasten. Afvalwater van industriële toepassingen wordt van tevoren behandeld met de beste technologieën om schadelijke substanties op professionele wijze te verwijderen.

Materiaal en afval

We maken gebruik van productietechnieken waarbij zo weinig mogelijk grondstoffen gebruikt worden en optimaliseren het verpakken van onze producten om materiële consumptie en afval te verminderen. We gebruiken ingrediënten op basis van herbruikbare grondstoffen waar dit overeenstemt met ecologische, economische en sociale overwegingen. Veel van onze producten dragen bij aan een extra lange levensduur van bestendige goederen, waarmee ook waarden en grondstoffen behouden blijven. Zo dragen we bij aan het wereldwijd beschermen van grondstoffen.

Energie en klimaat

Om energiegebruik van onze wereldwijde activiteiten te verminderen, en om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, ligt bij Henkel de focus op het efficiënt aanleveren en gebruiken van energie. We streven er ook naar om energie-efficiënte producten en technologieën te maken, waarmee ook onze klanten en consumenten energie kunnen besparen en zo het klimaat helpen beschermen.

Meer bereiken met minder

Onze gebieden zijn verdeeld in twee dimensies: ‘meer waarde’ en ‘kleinere voetafdruk’. We streven ernaar om de waarde die we creëren in de gebieden ‘sociale vooruitgang’, ‘veiligheid en gezondheid’ en ‘prestaties’, te verhogen. In de gebieden ‘energie en klimaat’, ‘materiaal en afval’, en ‘water en afvalwater’, streven we ernaar om de grondstoffen die we gebruiken nog verder te verminderen en daarmee de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en producten.

Duurzaamheidsmanagement

De Duurzaamheidsraad wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur, en is een weerspiegeling van alle facetten van het bedrijf. In deze rol stuurt de raad onze internationale duurzaamheidsactiviteiten als centraal beslissend orgaan. Zijn leden vertegenwoordigen de afdelingen en bedrijfsfuncties die verantwoordelijk zijn voor het in praktijk brengen van onze duurzaamheidsstrategie.