Mijn Favorieten

Strategie

We hebben een duidelijke langetermijnvisie, die gebaseerd is op ons doel, onze visie, missie en waarden. Deze visie vormt de basis van het succes van ons bedrijf in de toekomst.

Tegen 2020 en daarna willen wij dat Henkel meer winstgevende groei genereert en nog klantgerichter, innovatiever, flexibeler en volledig gedigitaliseerd is in onze interne processen en klantgerichte activiteiten.
Om deze ambitie waar te maken, concentreren wij ons de komende jaren op vier strategische prioriteiten en financiële doelstellingen. Bovendien streven we naar het promoten van duurzaamheid in al onze activiteiten om zo onze toonaangevende positie te versterken.

Strategische prioriteiten

  • Groei doorzetten
  • Digitalisering versnellen
  • Beweeglijkheid verhogen
  • In groei investeren

Groei doorzetten op gevestigde en opkomende markten zal een strategische kernprioriteit zijn voor Henkel. Het bedrijf zal een serie gerichte initiatieven lanceren om superieure contacten met klanten en consumenten te creëren, zijn toonaangevende merken en technologieën verder versterken, veelbelovende innovaties en diensten ontwikkelen, en inspelen op nieuwe bronnen van groei.

Via de superieure contacten met klanten en consumenten wil Henkel de groei bij de topklanten versnellen dankzij uitgediepte partnerships, en het beter doen dan de marktgroei bij zijn grote klanten in de drie businessunits. Dat zal mogelijk gemaakt worden door een significante verandering in de klantgerichtheid – met focus op de behoeften van klanten en consumenten – en door de uitvoering van gedetailleerde plannen voor de activiteiten die contacten met de klanten en consumenten inhouden, waar alle niveaus van de organisatie bij betrokken zijn. Bovendien wil Henkel sterker inspelen op groeikansen door te beantwoorden aan de behoeften van specifieke doelgroepen met aangepaste producten, diensten en innovaties.

Henkel is ook van plan om zijn marktleidende merken en technologieën te versterken, en zo de verkoop van zijn best presterende wereldwijde merken en zijn leidinggevende plaatselijke merken te verhogen: de verkoop van de top 10-merken zou moeten toenemen tot 75% van de totale groepsomzet tegen 2020. Dat zal worden aangevoerd door gerichte investeringen om Henkels topmerken te versterken, concurrentievoordelen te scheppen door in te zetten op nieuwe technologie en aangepaste producten en oplossingen voor diverse sectoren te ontwikkelen.

De groei zal ook worden aangedreven door de constante versterking van Henkels vermogen om veelbelovende innovaties en diensten uit te werken. Zo zal Henkel zich kunnen onderscheiden op zeer concurrerende markten en kunnen evolueren van een “productfocus” naar een “oplossingenfocus” met meer gedifferentieerde producten en diensten in zowel zijn consumenten- als industrieactiviteiten. Tegen 2020 wil Henkel meer groeigerichte innovaties en plannen ontwikkelen om het verkoopaandeel van zijn topinnovaties uit te breiden. Teneinde zijn innovatiecapaciteit door te zetten en kansen voor contact met de klanten te creëren, zal Henkel nieuwe innovatiecentra ontwikkelen en openen voor zijn Adhesive Technologies-activiteit in Düsseldorf en Shanghai. Parallel daaraan zal Henkel zijn dienstenaanbod en -modellen in al zijn businessunits uitbreiden. Daaronder vallen bijvoorbeeld consultancy en technisch advies voor zijn industriële en professionele klanten, naast digitale diensten voor consumentenactiviteiten zoals online boekingsplatforms voor kappersafspraken, abonnementsmodellen en automatische nabestellingen.

Henkel zal zijn strategische focus op het doorzetten van de groei in zijn huidige kernactiviteiten ook aanvullen door in te spelen op potentiële nieuwe bronnen van groei, bijvoorbeeld door in nieuwe markten te stappen om witte vlekken op gevestigde en opkomende markten in te vullen. Gerichte overnames zullen helpen om Henkels portefeuille aan te vullen, zijn positie op interessante markten en categorieën te versterken en uit te breiden naar vergelijkbare categorieën. Daarnaast zal het bedrijf een specifiek Venture Capital Fund (durfkapitaalfonds) oprichten met zo'n 150 miljoen euro om te investeren in startups met gespecialiseerde digitale of technologische expertise.

Om zijn groeiambities te ondersteunen, zal Henkel zijn investeringen en kapitaaluitgaven (Capex) optrekken van circa 2 miljard euro in de periode van 2013 tot 2016 naar circa 3 miljard euro voor de periode van 2017 tot 2020.

Hoewel Henkel organische groei zal blijven aandrijven, zullen overnames een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie vormen om zijn portefeuille verder te versterken. Henkel zal blijven zoeken naar potentiële opties via een sterk gedisciplineerde aanpak op basis van drie duidelijke criteria: strategische geschiktheid, beschikbaarheid en financiële aantrekkelijkheid. Tegelijk zal Henkel vasthouden aan zijn “Single A”-rating.

De versnelling van de digitalisering zal Henkel helpen om zijn activiteiten met succes uit te breiden, de relaties met zijn klanten en consumenten te versterken, zijn processen te optimaliseren en het hele bedrijf te transformeren. Tegen 2020 zal Henkel een reeks initiatieven implementeren om zijn digitale activiteiten aan te drijven, te profiteren van Industry 4.0-projecten, en de organisatie te transformeren.

Om zijn digitale activiteiten aan te drijven, wil Henkel zijn interactie met klanten, consumenten, zakelijke partners en leveranciers langs de hele waardeketen digitaliseren, zijn interface uitbreiden via een “multi channel”-aanbod dat platformen voor e-commerce koppelt aan traditionele winkelverkoop, nieuwe digitale platformen ontwikkelen en invoeren en het gebruik van digitale media aanzienlijk versterken. De digitaal aangeleverde omzet zou moeten verdubbelen naar meer dan 4 miljard euro tegen 2020.

Henkel zal ook Industry 4.0 exploiteren om zijn producten en diensten beter te plannen, in te kopen, te produceren en te leveren. De digitalisering van de geïntegreerde wereldwijde toeleveringsketen zal helpen om het serviceniveau voor de klanten naar een hoger peil te tillen, de productievestigingen beter te benutten, de productie- en logistiekprocessen te perfectioneren en Henkels duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

De geslaagde digitalisering van Henkel staat of valt met de capaciteiten van zijn medewerkers en hun vermogen om de organisatie te transformeren, met de invoering van een snelle “test and learn”-instelling. Om deze veranderingen te promoten, zal Henkel zijn specifieke opleidings- en ontwikkelingsprogramma's uitbreiden. Daarnaast wordt de functie van Chief Digital Officer met bedrijfsoverkoepelende verantwoordelijkheid in het leven geroepen.

In onze sterk volatiele en dynamische bedrijfsomgeving is het verhogen van de beweeglijkheid van de organisatie een kritieke succesfactor voor de toekomst van Henkel. Dat omvat gemotiveerde en autonome teams, de snelste time-to-market en intelligente en vereenvoudigde processen.

Om te komen tot een meer beweeglijke organisatie met gemotiveerde en autonome teams zal Henkel de ondernemingsgeest van zijn werknemers stimuleren, de bereidheid tot verandering bevorderen, flexibiliteit aanmoedigen en de beslissingsbevoegdheid van de werknemers uitbreiden. Dat zal ondersteund worden door de cultuur van sterke prestaties bij Henkel, met open feedback en de beloning en erkenning van uitmuntende resultaten.

In het kader van zijn initiatief voor de “snelste time-to-market” richt Henkel zich op het terugdringen van de aanlooptijden op innovatiegebied door sneller te anticiperen op de behoeften van klanten en consumenten. Zo streeft Henkel in Laundry & Home Care and Beauty Care naar een vermindering van de aanlooptijden met 30%. Bovendien zal Henkel de markttoetredingen en het aanboren van nieuwe markten versnellen.

Henkel zal ook een aanpak van “intelligente eenvoud” hanteren om beweeglijker te worden via flexibele bedrijfsmodellen die op dynamische markten zijn toegespitst, naast de optimalisering van workflows en processen.

Om in groei te investeren, zal Henkel nieuwe benaderingen implementeren om de middelentoewijzing te optimaliseren, te focussen op het beheer van de netto-inkomsten, de efficiëntie in zijn structuren verder op te voeren en zijn Global Supply Chain-organisatie te blijven uitbreiden. Samen zullen deze initiatieven bijdragen tot de verdere verbetering van de winstmarges en Henkel in staat stellen om zijn groei-ambities voor 2020 en daarna te financieren.

“Middelen inzetten daar waar ze waarde creëren” zal helpen om het kostenbeheer verder te verbeteren via een toegenomen wereldwijde budgettransparantie voor vastomlijnde kostencategorieën en via een gestroomlijnde budgettoewijzing.

Het beheer van de netto-inkomsten zal leiden tot een hogere efficiency voor Henkels promotieactiviteiten. Dat omvat bijvoorbeeld het putten uit exclusieve consumptie- en shoppinginzichten, en de uitbreiding van categorieën of de ontwikkeling van nieuwe categorieën met detailhandelspartners.

Henkel zal ook voortdurend werken aan de implementatie van zo efficiënt mogelijke structuren, bijvoorbeeld via de aanhoudende transformatie van zijn gedeelde dienstencentra, die een ruime waaier van processen voor alle businessunits verwerken op een sterk gestandaardiseerde en gedigitaliseerde manier. Daarnaast zal het bedrijf ook zijn wereldwijde productie- en opslagprestaties blijven optimaliseren en consolideren.

Na de geslaagde start in Europa en de oprichting van hubs in Europa en Azië zal Henkels geïntegreerde Global Supply Chain-organisatie verder uitgerold worden in alle regio's.