10.08.2011, Düsseldorf, Duitsland

 

Organische omzetgroei rond de 5 procent verwacht voor boekjaar 2011

 

Bijkomende downloads

 
 / 
Toon alles
 

Contact

Naam Harold Kruis
  Head Corporate Communications Benelux
Phone +31-30-6073301
Fax +31-30-6047039
Email Verstuur e-mail

Henkel zet degelijke prestaties voort in tweede kwartaal

  • Omzetstijging van 1,6 procent tot 3.953 miljoen euro (organisch: + 6,3%)
  • Aangepast* bedrijfsresultaat: plus 8,0 procent tot 514 miljoen euro
  • Aangepaste* EBIT-marge: plus 0,8 procentpunten tot 13,0 procent
  • Aangepaste* inkomsten per preferent aandeel (EPS): plus 8,2 procent tot 0,79 euro
  • Groeiregio’s realiseren opnieuw double-digitstijging (organisch: + 11,6%)
  • Marktomgeving gekenmerkt door stijging in grondstofprijzen en intense concurrentie

“Henkel zette in het tweede kwartaal zijn degelijke prestaties voort, en dit ondanks de uitdagende marktomstandigheden. We realiseerden een hoge organische omzetgroei en presteerden opnieuw beter dan de markten waarin we actief zijn,” verklaarde CEO Kasper Rorsted. “Al onze divisies hebben bijgedragen tot deze groei, en dankzij double-digitstijgingen in onze groeiregio’s hebben we hun aandeel in onze totale omzet verbeterd tot 42 procent. Ondanks hogere grondstofprijzen hebben we onze rendabiliteit in alle divisies verbeterd. Dit hebben we te danken aan verhoogde verkoopprijzen in al onze divisies, aan onze sterke merken en innovaties en aan maatregelen om onze efficiëntie verder te verhogen.”

Over het volledige boekjaar 2011 zegde Rorsted het volgende: “Aangezien de concurrentie intens blijft, de grondstofprijzen stijgen en de onzekerheid in de markten steeds groter wordt, zal de economische omgeving een uitdaging blijven. Daarom passen wij onze structuren verder aan, zodat we sneller en flexibeler kunnen reageren op veranderingen in onze markten en een strenge controle op de kosten blijven behouden.” Henkel verhoogde ook lichtelijk zijn verwachtingen voor de organische omzetgroei in 2011: “Wij vertrouwen erop dat we in 2011 opnieuw sneller zullen groeien dan de markten waarin we actief zijn en voorzien nu een organische omzetgroei van ongeveer 5 procent. Zoals we eerder verklaarden, verwachten we dat onze aangepaste EBIT-marge zal stijgen tot ongeveer 13 procent en dat onze aangepaste inkomsten per preferent aandeel met ongeveer 10 procent zullen stijgen,” voegde Rorsted eraan toe.

Henkels omzet steeg in het tweede kwartaal van 2011 tot 3.953 miljoen euro – een stijging van 1,6 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na de correctie van wisselkoerseffecten verbeterde de omzet met 6,0 procent. De organische omzet, die de impact van wisselkoerseffecten, acquisities en desinvesteringen uitsluit, vertoonde opnieuw een sterke stijging, met 6,3 procent. Elk van de drie divisies droegen bij tot deze positieve ontwikkeling. Was- en reinigingsproducten noteerde een organische omzetgroei van 3,7 procent. Cosmetica- en verzorgingsproducten presteerde – met een organische omzetgroei van 5,4 procent – aanzienlijk beter dan in het heel sterke tweede kwartaal vorig jaar. De divisie Adhesive Technologies overtrof duidelijk het reeds succesvolle tweede kwartaal van vorig jaar, met een organische omzetgroei van 8,9 procent die zowel door prijzen als door volume veroorzaakt werd. Henkel kon dus in elk van de drie divisies het totale marktaandeel nog verder uitbreiden. Daarbij bereikten de consumentenafdelingen historische hoogten.

Na de correctie van eenmalige baten, eenmalige kosten en herstructureringskosten, verbeterde het aangepaste bedrijfsresultaat met 8,0 procent, van 476 miljoen euro tot 514 miljoen euro, en daar droegen alle drie divisies toe bij. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 27,5 procent, van 421 miljoen euro tot 537 miljoen euro. Het werd positief beïnvloed door eenmalige baten uit de verkoop van de merkartikelactiviteiten in India, ter waarde van 48 miljoen euro.

Ondanks het effect van hogere grondstof- en verpakkingsprijzen, steeg de aangepaste return on sales (EBIT-marge) met 0,8 procentpunten, van 12,2 procent tot 13,0 procent. De EBIT-marge steeg tot 13,6 procent, terwijl ze in hetzelfde kwartaal vorig jaar 10,8 procent bedroeg.

Het financieel resultaat verminderde van -35 miljoen euro tot -41 miljoen euro, door een daling in de balans die te wijten was aan het hedgen van wisselkoersrisico’s. Het belastingpercentage bedroeg 24,4 procent (tegenover 27,5 procent in het tweede kwartaal vorig jaar).

De nettokwartaalinkomsten stegen met 33,9 procent, van 280 miljoen euro tot 375 miljoen euro. Na de correctie van minderheidsparticipaties ter waarde van 9 miljoen euro, bedroegen de nettokwartaalinkomsten 366 miljoen euro (273 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar). De aangepaste netto kwartaalinkomsten na minderheidsparticipaties bedroegen 343 miljoen euro, vergeleken met 315 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010. De inkomsten per preferent aandeel (EPS) stegen van 0,63 euro tot 0,85 euro. Het aangepaste cijfer bedroeg 0,79 euro, ten opzichte van 0,73 euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ook wat betreft het nettobedrijfskapitaal was er opnieuw een verbetering. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar verbeterde de ratio nettobedrijfskapitaal/omzet met 0,3 procentpunten tot 8,4 procent. De nettoschuld bedroeg 2,2 miljard euro op 30 juni 2011.

Prestaties van de divisies van januari tot juni 2011

In de eerste zes maanden van het boekjaar 2011 verhoogde Henkel de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met een aanzienlijke 5,1 procent tot 7.776 miljoen euro. Na de correctie van wisselkoerseffecten verbeterde de omzet met 6,4 procent. Ook de organische omzetgroei lag met 6,7 procent duidelijk boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 9,9 procent, van 897 miljoen euro tot 987 miljoen euro. Deze positieve ontwikkeling was vooral te danken aan de divisies Cosmetica- en verzorgingsproducten en Adhesive Technologies. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 14,7 procent, van 843 miljoen euro tot 967 miljoen euro. De aangepaste return on sales (EBIT-marge) verbeterde van 12,1 procent tot 12,7 procent. In nominale termen steeg de EBIT-marge van 11,4 procent tot 12,4 procent.

De halfjaarlijkse netto-inkomsten stegen met 21,8 procent, van 546 miljoen euro tot 665 miljoen euro. Na de correctie van minderheidsparticipaties, ter waarde van 14 miljoen euro, bedroegen de halfjaarlijkse netto-inkomsten 651 miljoen euro (532 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar). De inkomsten per preferent aandeel (EPS) verbeterden van 1,23 euro tot 1,51 euro, terwijl het aangepaste cijfer met 14,3 procent steeg van 1,33 euro tot 1,52 euro.

Prestaties van de divisies in het tweede kwartaal van 2011

De divisie Was- en reinigingsproducten verhoogde zijn organische omzet met 3,7 procent. Deze aanzienlijke stijging werd gerealiseerd ondanks de verdere daling in de relevante markten en was te danken aan een aanhoudend sterke volumegroei van 2,9 procent en aan een prijseffect dat met 0,8 procent voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2009 weer positief was. Nominaal bedroeg de omzet 1.076 miljoen euro vergeleken met 1.086 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ondanks de verschillende ontwikkelingen in de diverse markten, droegen alle regio’s bij tot de organische groei. Voornamelijk vanuit de regio’s Oost-Europa en Afrika/Midden-Oosten kwamen positieve impulsen. Toch zijn sommige markten in die laatste regio nog niet volledig hersteld van hun politieke beroering. Met name in Tunesië en Egypte kon Henkel de double-digitgroeicijfers uit het verleden nog niet helemaal bereiken, hoewel de activiteiten in deze landen een duidelijke heropleving kenden. De omzet in Noord-Amerika steeg aanzienlijk, ondanks de verdere daling van de markten. Ook in West-Europa werd een omzetgroei gerealiseerd – vooral dankzij een aanhoudend sterke groei in Duitsland. Deze positieve ontwikkelingen in dalende markten leidden tot een historisch hoog wereldwijd marktaandeel voor Henkel.

Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 2,8 procent tot 140 miljoen euro. De aangepaste return on sales (EBIT-marge) verbeterde met 0,5 procentpunten tot 13,0 procent. Beide kerncijfers lagen daarmee aanzienlijk hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, ondanks het feit dat een duidelijke stijging in de grondstofprijzen een bijzonder negatief effect had in het tweede kwartaal van dit jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met 14,8 procent tot 157 miljoen euro. Dit cijfer omvat de baten uit de verkoop van Henkels merkartikelactiviteiten in India.

De divisie Cosmetica- en verzorgingsproducten rapporteerde in het tweede kwartaal een substantiële organische omzetstijging van 5,4 procent, en zette daarmee de reeks zeer goede prestaties van de vorige kwartalen voort. Ook nu weer was de groeiratio van deze divisie hoger dan de groei in de relevante markten en kenden de volumes een aanzienlijke stijging. Gedreven door sterke innovaties, slaagde de divisie erin zijn marktaandelen verder uit te breiden, met nieuwe recordhoogtes als resultaat. Bovendien werden ook hogere gemiddelde verkoopprijzen bereikt, wat voor het eerst in vier kwartalen leidde tot een positief prijseffect. De omzet bedroeg 881 miljoen euro, dat is 1,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Net als de vorige kwartalen kwam ook nu weer een belangrijke impuls van de uitstekende prestaties in de groeiregio’s Oost-Europa, Afrika/Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Azië. In totaal was Henkel opnieuw in staat de omzet in de groeimarkten met double-digitcijfers te verhogen. Daarnaast werd ook in de volgroeide markten een omzetgroei gerealiseerd. Vooral in Noord-Amerika wist Henkel zijn omzet aanzienlijk te verbeteren dankzij een aantal nieuwe productlanceringen. Maar ook in de volgroeide markten van Asia-Pacific waren de prestaties zeer goed. In West-Europa bleef de omzet onder het sterke niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met een aanzienlijke 11,0 procent tot 124 miljoen euro. De aangepaste return on sales (EBIT-marge) verbeterde met 1,2 procentpunten en bereikte zo een nieuw record van 14,1 procent. Opnieuw droegen kostenbesparingen en efficiëntieverhogingen in belangrijke mate bij tot de inkomstenverhoging. Ook in het tweede kwartaal slaagde deze divisie er weer in de stijging van grondstof- en verpakkingsprijzen te compenseren. Het bedrijfsresultaat steeg met 24,7 procent tot 140 miljoen euro. Daar droegen vooral de eenmalige baten uit de verkoop van de merkartikelactiviteiten in India positief toe bij.

De divisie Adhesive Technologies presteerde in het tweede kwartaal van 2011 opnieuw aanzienlijk beter dan haar relevante markten. Haar omzet verhoogde tot 1.963 miljoen euro – een verbetering van 3,9 procent ten opzichte van een toch al sterk tweede kwartaal vorig jaar. Zowel volumeverbeteringen als stijgingen in de  verkoopprijs speelden een rol in deze positieve ontwikkeling. De organische groei bedroeg 8,9 procent.

Alle regio’s en divisies droegen bij tot de substantiële omzetstijging. En opnieuw brachten de groeiregio’s een bijzondere dynamiek voort, waarbij Afrika/Midden-Oosten, Oost-Europa en Azië de hoogste groeicijfers noteerden. Toch kenden ook de volgroeide markten een omzetstijging.

Het aangepaste bedrijfsresultaat verbeterde met 9,0 procent opnieuw duidelijk ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, en bedroeg 278 miljoen euro. Dus steeg ook de aangepaste return on sales (EBIT-marge), met 0,7 procentpunten, waardoor het een nieuwe recordhoogte van 14,2 procent bereikte. Hoewel verdere sterke stijgingen in grondstof- en verpakkingsprijzen een aanzienlijk negatief effect hadden, werden deze hogere kosten duidelijk gecompenseerd door verdere maatregelen om de efficiëntie te verhogen en door stijgingen van de verkoopprijzen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg het bedrijfsresultaat met 21,1 procent tot 269 miljoen euro. Dit cijfer omvat de eenmalige baten die voortvloeiden uit de verkoop van de dakmembraanactiviteiten onder de merknaam Wolfin.

Regionale ontwikkelingen

In de regio West-Europa steeg de omzet met 2,4 procent tot 1.425 miljoen euro; de organische omzetstijging bedroeg 1,5 procent. Positieve groeicijfers van Adhesive Technologies en Was- en reinigingsproducten compenseerden de daling die de divisie Cosmetica- en verzorgingsproducten noteerde. In de regio Oost-Europa steeg de omzet met 7,3 procent tot 729 miljoen euro. De organische groei lag nog hoger en bedroeg 11,0 procent. Alle drie divisies droegen bij tot deze verbetering, en dan vooral de divisie Adhesive Technologies met haar double-digitgroeicijfers. In de regio Afrika/Midden-Oosten werd uitbreiding ook nu weer belemmerd door politieke onrust in sommige landen. De omzet bedroeg hier in totaal 231 miljoen euro vergeleken met 236 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Organisch steeg de omzet nochtans met 9,5 procent; dit was vooral te danken aan Adhesive Technologies en Cosmetica- en verzorgingsproducten. In de regio Noord-Amerika daalde de omzet met 5,2 procent tot 676 miljoen euro, waarbij wisselkoerseffecten een grote negatieve impact hadden. Organisch steeg de omzet dan weer met 6,1 procent, en daar droegen de drie divisies toe bij. De regio Latijns-Amerika noteerde een omzetstijging van 5,0 procent tot 272 miljoen euro. De organische omzetgroei bedroeg 9,6 procent en ook hiertoe leverde elk van de drie divisies een bijdrage. De regio Asia-Pacific noteerde een omzetgroei van 4,8 procent tot 587 miljoen euro. In organische termen kende de omzet opnieuw een double-digitstijging van 12,1 procent, vooral dankzij Adhesive Technologies en Cosmetica- en verzorgingsproducten. De gebeurtenissen in Japan hadden enkel een effect op de lokale omzetgroei.

In de groeiregio’s Oost-Europa, Afrika/Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Azië (behalve Japan), steeg de omzet met 4,7 procent tot 1.674 miljoen euro. De organische groei bleef met 11,6 procent binnen de double-digitcijfers. Vooral Adhesive Technologies en Cosmetica- en verzorgingsproducten droegen bij tot deze groei. Het aandeel van groeiregio’s in de totale omzet steeg van 41 procent in het tweede kwartaal vorig jaar tot 42 procent.

Omzet- en winstverwachting 2011

Na een sterk eerste half jaar, vertrouwt Henkel erop dat het op het vlak van organische omzetgroei opnieuw beter zal presteren dan de markten waarin het actief is. Voor het boekjaar 2011 verwacht Henkel nu een organische omzetstijging van ongeveer 5 procent (voordien “in de hogere regionen van de reeks tussen 3 en 5 procent”). Henkel bevestigt zijn verwachtingen voor een aangepaste return on sales (EBIT-marge) van ongeveer 13 procent (2010: 12,3 procent) en voor een verbetering in aangepaste inkomsten per preferent aandeel van ongeveer 10 procent. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op stijgingen in Henkels verkoopprijzen en op de voortdurende aanpassing van zijn structuren aan de constant veranderende marktomstandigheden. Dankzij deze activiteiten en het aanhouden van zijn strikte kostenbeheer is Henkel van plan de effecten van gestegen grondstofprijzen op zijn inkomsten ruimschoots te compenseren.

* Na de correctie van eenmalige kosten en baten en herstructureringskosten

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements) die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.

Dit Nederlands persbericht is een vertaling van de originele versie.

Henkel AG & Co. KGaA

U vindt het kwartaalverslag Q2/2011, andere informatie met download materiaal en de link naar de telefonische persconferentie terug in onze persmap op het Internet::
http://www.henkel.com/press/publication-report-q2-half-year-2011-33054.htm